ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Τετάρτη, 27 Ιούνιος 2018

Τετάρτη, 27 Ιούνιος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.200,749 UNLEADED LRP 1.241,449
UNLEADED 95 1.197,718 UNLEADED 95 1.196,905
UNLEADED 100 1.264,810 UNLEADED 100 1.264,840
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 989,855 DIΕSEL AUTO BIO 988,869
HEATING GASOIL 918,604 HEATING GASOIL 917,516
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 533,110 LPG 529,390
LPG Auto 542,070 LPG Auto 542,360
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 383,400 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 382,320
ΒΕΑ 35/40 399,810 ΒΕΑ 30/45 398,730
ΒΕΘ 50/70 386,860 -

Comments are closed.