ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Τρίτη, 19 Ιούνιος 2018

Τρίτη, 19 Ιούνιος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.203,738 UNLEADED LRP 1.244,428
UNLEADED 95 1.200,719 UNLEADED 95 1.199,895
UNLEADED 100 1.267,667 UNLEADED 100 1.267,678
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 998,195 DIΕSEL AUTO BIO 997,188
HEATING GASOIL 925,337 HEATING GASOIL 924,228
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 540,890 LPG 537,150
LPG Auto 548,080 LPG Auto 548,340
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 381,790 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 380,700
ΒΕΑ 35/40 398,140 ΒΕΑ 30/45 397,050
ΒΕΘ 50/70 385,230 -

Comments are closed.