ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

ΤΡΙΤΗ 13/02/2018

ΤΡΙΤΗ 13/02/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.117,680 UNLEADED LRP 1.158,411
UNLEADED 95 1.114,812 UNLEADED 95 1.114,060
UNLEADED 100 1.177,652 UNLEADED 100 1.177,693
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 909,289 DIΕSEL AUTO BIO 908,383
HEATING GASOIL 702,516 HEATING GASOIL 701,509
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 445,730 LPG 442,210
LPG Auto 450,730 LPG Auto 451,010
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 299,610 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 298,600
ΒΕΑ 35/40 315,160 ΒΕΑ 30/45 314,150
ΒΕΘ 50/70 302,880 -

Comments are closed.