ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

ΠΕΜΠΤΗ 08/02/2018

ΠΕΜΠΤΗ 08/02/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.138,559 UNLEADED LRP 1.179,280
UNLEADED 95 1.135,722 UNLEADED 95 1.134,969
UNLEADED 100 1.198,288 UNLEADED 100 1.198,328
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 929,943 DIΕSEL AUTO BIO 929,029
HEATING GASOIL 721,991 HEATING GASOIL 720,984
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 467,180 LPG 463,690
LPG Auto 471,500 LPG Auto 471,780
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 311,250 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 310,240
ΒΕΑ 35/40 326,650 ΒΕΑ 30/45 325,640
ΒΕΘ 50/70 314,490 -

Comments are closed.