ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/01/2018

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/01/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
Motor Oil
UNLEADED LRP 1,148,862 UNLEADED LRP 1,189,592
UNLEADED 95 1,145,912 UNLEADED 95 1,145,149
UNLEADED 100 1,210,613 UNLEADED 100 1,210,664
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 950,966 DIΕSEL AUTO BIO 950,040
HEATING GASOIL 749,329 HEATING GASOIL 748,302
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 537,670 LPG 534,070
LPG Auto 542,540 LPG Auto 542,840
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 327,480 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 326,550
ΒΕΑ 35/40 343,420 ΒΕΑ 30/45 342,490
ΒΕΘ 50/70 330,840 -

Comments are closed.