ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/12/2017

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/12/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,141,427 UNLEADED LRP 1,182,127
UNLEADED 95 1,138,457 UNLEADED 95 1,137,665
UNLEADED 100 1,203,525 UNLEADED 100 1,203,556
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 935,689 DIΕSEL AUTO BIO 934,734
HEATING GASOIL 734,449 HEATING GASOIL 733,392
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 551,280 LPG 548,960
LPG Auto 557,900 LPG Auto 559,450
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 316,090 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 315,030
ΒΕΑ 35/40 332,150 ΒΕΑ 30/45 331,090
ΒΕΘ 50/70 319,470 -

Comments are closed.