ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/10/2017

 ΤΕΤΑΡΤΗ 11/10/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.100,787 UNLEADED LRP 1.141,519
UNLEADED 95 1.097,788 UNLEADED 95 1.097,005
UNLEADED 100 1.163,018 UNLEADED 100 1.163,068
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 896,048 DIΕSEL AUTO BIO 895,091
HEATING GASOIL 811,087 HEATING GASOIL 810,030
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 537,010 LPG 534,690
LPG Auto 542,220 LPG Auto 543,820
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 284,600 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 283,530
ΒΕΑ 35/40 300,850 ΒΕΑ 30/45 299,790
ΒΕΘ 50/70 288,020 -

Comments are closed.