ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

ΤΡΙΤΗ 05/09/2017

ΤΡΙΤΗ 05/09/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.121,981 UNLEADED LRP 1.162,693
UNLEADED 95 1.119,023 UNLEADED 95 1.118,229
UNLEADED 100 1.183,795 UNLEADED 100 1.183,826
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 875,869 DIΕSEL AUTO BIO 874,904
HEATING GASOIL 794,388 HEATING GASOIL 793,331
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 491,300 LPG 488,980
LPG Auto 499,180 LPG Auto 500,740
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 271,980 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 270,920
ΒΕΑ 35/40 288,040 ΒΕΑ 30/45 286,970
ΒΕΘ 50/70 275,360 -

Comments are closed.