ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/08/2017

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/08/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.089,062 UNLEADED LRP 1.129,813
UNLEADED 95 1.086,062 UNLEADED 95 1.085,289
UNLEADED 100 1.151,190 UNLEADED 100 1.151,271
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 859,029 DIΕSEL AUTO BIO 858,093
HEATING GASOIL 775,939 HEATING GASOIL 774,882
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 485,550 LPG 483,240
LPG Auto 490,190 LPG Auto 491,810
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 265,670 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 264,620
ΒΕΑ 35/40 281,930 ΒΕΑ 30/45 280,890
ΒΕΘ 50/70 269,090 -

Comments are closed.