ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/06/2017

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/06/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.064,064 UNLEADED LRP 1.104,785
UNLEADED 95 1.060,911 UNLEADED 95 1.060,067
UNLEADED 100 1.128,786 UNLEADED 100 1.128,826
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 835,912 DIΕSEL AUTO BIO 834,885
HEATING GASOIL 756,739 HEATING GASOIL 755,609
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 397,930 LPG 393,040
LPG Auto 407,540 LPG Auto 406,860
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 260,200 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 259,080
ΒΕΑ 35/40 277,300 ΒΕΑ 30/45 276,180
ΒΕΘ 50/70 263,800 -

Comments are closed.