ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Μαΐου 9th, 2024:

Πέμπτη, 9 Μαϊου 2024

Πέμπτη, 9 Μαϊου 2024
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.432,695 1.432,156
UNLEADED 100 BIO 1.507,841 1.508,207
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.158,075 1.156,987
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 949,374 950,676
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 556,787 557,184
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 617,087 617,484
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 783,001 792,876
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 575,593 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 567,740 566,550
Fuel Oil No 380 1%S 546,190 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 755,370 -
KERO SPECIAL 760,980 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 479,670 480,460
ΒΕΑ 30/45 - 498,210
ΒΕΑ 35/40 497,420 -
ΒΕΘ 50/70 483,400 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 8 Μαϊου 2024

Τετάρτη, 8 Μαϊου 2024
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.438,360 1.437,831
UNLEADED 100 BIO 1.513,639 1.514,025
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.158,889 1.157,811
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 971,230 972,531
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 581,420 581,826
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 641,720 642,126
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 785,401 795,307
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 605,789 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 572,682 571,502
Fuel Oil No 380 1%S 551,631 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 753,520 -
KERO SPECIAL 759,130 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 482,380 483,190
ΒΕΑ 30/45 - 500,950
ΒΕΑ 35/40 500,150 -
ΒΕΘ 50/70 486,120 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 7 Μαϊου 2024

Τρίτη, 7 Μαϊου 2024
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.447,473 1.446,933
UNLEADED 100 BIO 1.522,944 1.523,321
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.164,076 1.162,987
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 995,495 996,786
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 608,329 608,726
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 668,629 669,026
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 791,137 801,043
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 637,987 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 581,327 580,137
Fuel Oil No 380 1%S 560,540 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 758,390 -
KERO SPECIAL 764,010 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 488,950 489,740
ΒΕΑ 30/45 - 507,530
ΒΕΑ 35/40 506,740 -
ΒΕΘ 50/70 492,700 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο εως Δευτέρα, 04 εως 06 Μαϊου 2024

Σάββατο εως Δευτέρα, 04 εως 06 Μαϊου 2024
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.448,448 1.447,880
UNLEADED 100 BIO 1.524,022 1.524,368
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.164,920 1.163,821
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 996,227 997,509
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 609,041 609,427
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 669,341 669,727
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 792,011 801,917
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 638,669 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 582,039 580,829
Fuel Oil No 380 1%S 561,221 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 759,380 -
KERO SPECIAL 765,010 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 489,590 490,370
ΒΕΑ 30/45 - 508,180
ΒΕΑ 35/40 507,400 -
ΒΕΘ 50/70 493,340 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 3 Μαϊου 2024

Παρασκευή, 3 Μαϊου 2024
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.458,944 1.458,395
UNLEADED 100 BIO 1.534,690 1.535,066
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.171,398 1.170,320
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.011,624 1.012,937
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 625,862 626,269
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 686,162 686,569
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 797,462 807,399
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 658,327 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 590,277 589,087
Fuel Oil No 380 1%S 569,561 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 766,920 -
KERO SPECIAL 772,550 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 496,410 497,220
ΒΕΑ 30/45 - 515,040
ΒΕΑ 35/40 514,240 -
ΒΕΘ 50/70 500,160 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)