ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Ιανουαρίου 2nd, 2024:

Δευτέρα εως Τρίτη, 01 εως 02 Ιανουαρίου 2024

Δευτέρα εως Τρίτη, 01 εως 02 Ιανουαρίου 2024
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.337,301 1.340,088
UNLEADED 100 BIO 1.409,375 1.413,098
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.160,221 1.162,215
HEATING GASOIL (ΧΠ) 923,469 925,208
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.063,400 1.065,332
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 687,370 688,173
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 747,670 748,473
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 781,039 793,140
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 739,320 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 559,716 560,305
Fuel Oil No 380 1%S 537,657 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 782,320 -
KERO SPECIAL 787,780 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 409,610 413,110
ΒΕΑ 30/45 - 430,370
ΒΕΑ 35/40 426,870 -
ΒΕΘ 50/70 413,250 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο εως Κυριακή, 30 εως 31 Δεκεμβρίου 2023

Σάββατο εως Κυριακή, 30 εως 31 Δεκεμβρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.340,626 1.340,088
UNLEADED 100 BIO 1.412,752 1.413,098
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.163,272 1.162,215
HEATING GASOIL (ΧΠ) 926,459 925,208
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.063,908 1.065,332
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 687,746 688,173
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 748,046 748,473
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 782,523 793,140
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 739,412 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 561,465 560,305
Fuel Oil No 380 1%S 539,407 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 785,960 -
KERO SPECIAL 791,410 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 412,340 413,110
ΒΕΑ 30/45 - 430,370
ΒΕΑ 35/40 429,600 -
ΒΕΘ 50/70 415,970 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)