ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Δεκεμβρίου 18th, 2023:

Σάββατο εως Δευτέρα,16 εως 18 Δεκεμβρίου 2023

Σάββατο εως Δευτέρα,16 εως 18 Δεκεμβρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.328,148 1.327,619
UNLEADED 100 BIO 1.401,281 1.401,656
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.154,170 1.153,113
HEATING GASOIL (ΧΠ) 917,408 916,157
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.061,966 1.063,441
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 686,719 687,188
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 747,019 747,488
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 774,184 785,015
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 740,216 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 554,245 553,075
Fuel Oil No 380 1%S 532,542 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 759,240 -
KERO SPECIAL 764,800 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 404,160 404,960
ΒΕΑ 30/45 - 422,540
ΒΕΑ 35/40 421,740 -
ΒΕΘ 50/70 407,860 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2023

Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.326,388 1.325,880
UNLEADED 100 BIO 1.399,775 1.400,182
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.155,797 1.154,760
HEATING GASOIL (ΧΠ) 918,150 916,909
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.059,739 1.061,244
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 684,248 684,736
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 744,548 745,036
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 773,716 784,618
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 737,236 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 554,225 553,075
Fuel Oil No 380 1%S 532,440 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 757,030 -
KERO SPECIAL 762,600 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 406,560 407,370
ΒΕΑ 30/45 - 425,030
ΒΕΑ 35/40 424,210 -
ΒΕΘ 50/70 410,280 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2023

Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.325,107 1.324,568
UNLEADED 100 BIO 1.398,718 1.399,094
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.164,137 1.163,059
HEATING GASOIL (ΧΠ) 924,638 923,377
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.059,789 1.061,264
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 683,770 684,238
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 744,070 744,538
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 777,377 788,289
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 735,731 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 551,671 550,492
Fuel Oil No 380 1%S 528,891 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 757,090 -
KERO SPECIAL 762,690 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 409,290 410,090
ΒΕΑ 30/45 - 427,810
ΒΕΑ 35/40 427,010 -
ΒΕΘ 50/70 413,020 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 14 Δεκεμβρίου 2023

Πέμπτη, 14 Δεκεμβρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.325,280 1.324,741
UNLEADED 100 BIO 1.398,870 1.399,247
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.159,692 1.158,614
HEATING GASOIL (ΧΠ) 920,876 919,595
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.059,220 1.060,695
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 683,404 683,861
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 743,704 744,161
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 775,475 786,388
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 735,741 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 553,156 551,976
Fuel Oil No 380 1%S 530,955 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 756,760 -
KERO SPECIAL 762,350 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 407,280 408,070
ΒΕΑ 30/45 - 425,780
ΒΕΑ 35/40 424,990 -
ΒΕΘ 50/70 411,010 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)