ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Σεπτεμβρίου 8th, 2023:

Παρασκευή, 8 Σεπτεμβρίου 2023

Παρασκευή, 8 Σεπτεμβρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.495,750 1.495,232
UNLEADED 100 BIO 1.571,771 1.572,178
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.301,676 1.300,618
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.081,849 1.083,344
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 698,212 698,679
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 758,512 758,979
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 852,807 863,771
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 734,928 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 650,534 649,374
Fuel Oil No 380 1%S 620,675 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 930,690 -
KERO SPECIAL 936,300 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 553,880 554,690
ΒΕΑ 30/45 - 572,460
ΒΕΑ 35/40 571,640 -
ΒΕΘ 50/70 557,620 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)