ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Σεπτεμβρίου, 2023:

Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2023

Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.537,132 1.536,583
UNLEADED 100 BIO 1.614,006 1.614,372
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.356,289 1.355,200
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.110,925 1.112,409
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 728,925 729,383
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 789,225 789,683
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 870,453 881,446
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 768,916 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 676,082 674,881
Fuel Oil No 380 1%S 642,917 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 986,870 -
KERO SPECIAL 992,500 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 586,820 587,610
ΒΕΑ 30/45 - 605,470
ΒΕΑ 35/40 604,670 -
ΒΕΘ 50/70 590,580 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο εως Δευτέρα, 16 εως 17 Σεπτεμβρίου 2023

Σάββατο εως Δευτέρα, 16 εως 17 Σεπτεμβρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.537,213 1.536,704
UNLEADED 100 BIO 1.614,017 1.614,424
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.360,113 1.359,055
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.110,772 1.112,277
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 728,559 729,037
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 788,859 789,337
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 871,755 882,759
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 768,132 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 672,165 670,997
Fuel Oil No 380 1%S 638,554 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 991,890 -
KERO SPECIAL 997,520 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 584,990 585,810
ΒΕΑ 30/45 - 603,640
ΒΕΑ 35/40 602,820 -
ΒΕΘ 50/70 588,740 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2023

Παρασκευή, 15Σεπτεμβρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.532,688 1.532,108
UNLEADED 100 BIO 1.609,328 1.609,664
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.357,997 1.356,879
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.107,405 1.108,861
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 724,958 725,385
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 785,258 785,685
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 870,036 880,969
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 764,064 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 665,250 664,029
Fuel Oil No 380 1%S 631,221 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 992,690 -
KERO SPECIAL 998,310 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 578,320 579,090
ΒΕΑ 30/45 - 596,900
ΒΕΑ 35/40 596,120 -
ΒΕΘ 50/70 582,070 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 14 Σεπτεμβρίου 2023

Πέμπτη, 14 Σεπτεμβρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.526,026 1.525,497
UNLEADED 100 BIO 1.602,616 1.603,002
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.349,109 1.348,021
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.102,809 1.104,294
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 720,026 720,494
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 780,326 780,794
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 867,778 878,752
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 758,471 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 661,070 659,891
Fuel Oil No 380 1%S 627,439 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 987,090 -
KERO SPECIAL 992,720 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 571,500 572,300
ΒΕΑ 30/45 - 590,110
ΒΕΑ 35/40 589,310 -
ΒΕΘ 50/70 575,250 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2023

Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.519,507 1.518,968
UNLEADED 100 BIO 1.596,046 1.596,423
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.336,976 1.335,899
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.096,463 1.097,948
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 713,375 713,843
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 773,675 774,143
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 863,608 874,581
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 751,189 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 657,450 656,260
Fuel Oil No 380 1%S 624,662 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 972,640 -
KERO SPECIAL 978,260 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 566,710 567,520
ΒΕΑ 30/45 - 585,340
ΒΕΑ 35/40 584,540 -
ΒΕΘ 50/70 570,470 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2023

Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.508,401 1.507,863
UNLEADED 100 BIO 1.584,748 1.585,123
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.323,877 1.322,799
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.088,764 1.090,249
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 705,462 705,931
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 765,762 766,231
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 857,395 868,358
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 742,860 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 654,795 653,615
Fuel Oil No 380 1%S 622,984 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 955,800 -
KERO SPECIAL 961,420 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 562,070 562,880
ΒΕΑ 30/45 - 580,690
ΒΕΑ 35/40 579,880 -
ΒΕΘ 50/70 565,820 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο έως Δευτέρα, 9 έως 11 Σεπτεμβρίου 2023

Σάββατο έως Δευτέρα, 9 έως 11 Σεπτεμβρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.503,591 1.503,082
UNLEADED 100 BIO 1.579,866 1.580,273
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.314,612 1.313,555
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.086,954 1.088,459
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 703,428 703,907
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 763,728 764,207
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 857,191 868,185
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 740,359 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 655,365 654,195
Fuel Oil No 380 1%S 624,479 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 945,070 -
KERO SPECIAL 950,700 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 561,260 562,080
ΒΕΑ 30/45 - 579,890
ΒΕΑ 35/40 579,070 -
ΒΕΘ 50/70 565,010 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

 

Παρασκευή, 8 Σεπτεμβρίου 2023

Παρασκευή, 8 Σεπτεμβρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.495,750 1.495,232
UNLEADED 100 BIO 1.571,771 1.572,178
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.301,676 1.300,618
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.081,849 1.083,344
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 698,212 698,679
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 758,512 758,979
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 852,807 863,771
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 734,928 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 650,534 649,374
Fuel Oil No 380 1%S 620,675 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 930,690 -
KERO SPECIAL 936,300 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 553,880 554,690
ΒΕΑ 30/45 - 572,460
ΒΕΑ 35/40 571,640 -
ΒΕΘ 50/70 557,620 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

 

Πέμπτη, 7 Σεπτεμβρίου 2023

Πέμπτη, 7 Σεπτεμβρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.491,559 1.491,001
UNLEADED 100 BIO 1.567,326 1.567,682
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.294,008 1.292,930
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.078,178 1.079,642
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 694,500 694,947
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 754,800 755,247
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 849,391 860,283
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 731,154 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 646,670 645,469
Fuel Oil No 380 1%S 617,299 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 924,230 -
KERO SPECIAL 929,820 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 542,630 543,410
ΒΕΑ 30/45 - 561,120
ΒΕΑ 35/40 560,340 -
ΒΕΘ 50/70 546,350 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)