ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Αυγούστου 16th, 2023:

Τετάρτη, 16 Αυγούστου 2023

Τετάρτη, 16 Αυγούστου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.493,879 1.493,380
UNLEADED 100 BIO 1.568,547 1.568,943
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.267,291 1.266,264
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.038,931 1.040,406
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 656,505 656,982
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 716,805 717,282
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 801,419 812,159
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 695,661 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 639,897 638,747
Fuel Oil No 380 1%S 612,855 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 909,540 -
KERO SPECIAL 915,040 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 527,610 528,420
ΒΕΑ 30/45 - 545,820
ΒΕΑ 35/40 545,020 -
ΒΕΘ 50/70 531,280 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 15 Αυγούστου 2023

Τρίτη, 15 Αυγούστου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.489,058 1.488,530
UNLEADED 100 BIO 1.563,604 1.563,960
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.276,688 1.275,630
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.042,816 1.044,260
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 660,552 661,000
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 720,852 721,300
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 804,175 814,874
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 700,024 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 644,086 642,927
Fuel Oil No 380 1%S 616,526 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 922,380 -
KERO SPECIAL 927,880 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 530,860 531,630
ΒΕΑ 30/45 - 549,020
ΒΕΑ 35/40 548,250 -
ΒΕΘ 50/70 534,520 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)