ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Αυγούστου, 2023:

Παρασκευή, 18 Αυγούστου 2023

Παρασκευή, 18 Αυγούστου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.494,509 1.493,949
UNLEADED 100 BIO 1.569,483 1.569,818
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.255,941 1.254,863
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.033,348 1.034,792
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 651,674 652,111
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 711,974 712,411
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 790,619 801,367
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 692,315 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 632,584 631,404
Fuel Oil No 380 1%S 605,816 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 892,060 -
KERO SPECIAL 897,590 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 520,690 521,460
ΒΕΑ 30/45 - 538,950
ΒΕΑ 35/40 538,180 -
ΒΕΘ 50/70 524,370 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 17 Αυγούστου 2023

Πέμπτη, 17 Αυγούστου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.495,760 1.495,210
UNLEADED 100 BIO 1.570,601 1.570,947
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.259,511 1.258,444
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.036,134 1.037,579
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 654,084 654,521
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 714,384 714,821
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 795,978 806,707
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 693,994 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 635,106 633,936
Fuel Oil No 380 1%S 608,319 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 899,360 -
KERO SPECIAL 904,870 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 523,020 523,790
ΒΕΑ 30/45 - 541,230
ΒΕΑ 35/40 540,460 -
ΒΕΘ 50/70 526,690 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 16 Αυγούστου 2023

Τετάρτη, 16 Αυγούστου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.493,879 1.493,380
UNLEADED 100 BIO 1.568,547 1.568,943
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.267,291 1.266,264
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.038,931 1.040,406
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 656,505 656,982
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 716,805 717,282
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 801,419 812,159
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 695,661 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 639,897 638,747
Fuel Oil No 380 1%S 612,855 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 909,540 -
KERO SPECIAL 915,040 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 527,610 528,420
ΒΕΑ 30/45 - 545,820
ΒΕΑ 35/40 545,020 -
ΒΕΘ 50/70 531,280 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 15 Αυγούστου 2023

Τρίτη, 15 Αυγούστου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.489,058 1.488,530
UNLEADED 100 BIO 1.563,604 1.563,960
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.276,688 1.275,630
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.042,816 1.044,260
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 660,552 661,000
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 720,852 721,300
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 804,175 814,874
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 700,024 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 644,086 642,927
Fuel Oil No 380 1%S 616,526 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 922,380 -
KERO SPECIAL 927,880 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 530,860 531,630
ΒΕΑ 30/45 - 549,020
ΒΕΑ 35/40 548,250 -
ΒΕΘ 50/70 534,520 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο έως Δευτέρα, 12 έως 14 Αυγούστου 2023

Σάββατο έως Δευτέρα, 12 έως 14 Αυγούστου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.476,030 1.475,522
UNLEADED 100 BIO 1.550,383 1.550,770
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.274,247 1.273,220
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.040,853 1.042,317
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 658,783 659,250
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 719,083 719,550
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 800,849 811,569
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 698,650 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 640,852 639,713
Fuel Oil No 380 1%S 613,404 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 918,790 -
KERO SPECIAL 924,280 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 529,630 530,430
ΒΕΑ 30/45 - 547,810
ΒΕΑ 35/40 547,010 -
ΒΕΘ 50/70 533,290 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 11 Αυγούστου 2023

Παρασκευή, 11 Αυγούστου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.459,718 1.459,209
UNLEADED 100 BIO 1.533,888 1.534,273
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.267,515 1.266,488
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.037,314 1.038,789
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 655,192 655,671
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 715,492 715,971
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 797,666 808,395
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 694,949 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 637,506 636,367
Fuel Oil No 380 1%S 610,525 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 908,450 -
KERO SPECIAL 913,950 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 527,870 528,670
ΒΕΑ 30/45 - 546,060
ΒΕΑ 35/40 545,260 -
ΒΕΘ 50/70 531,530 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 10 Αυγούστου 2023

Πέμπτη, 10 Αυγούστου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.447,117 1.446,619
UNLEADED 100 BIO 1.521,225 1.521,622
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.263,823 1.262,796
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.033,958 1.035,433
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 651,714 652,193
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 712,014 712,493
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 795,154 805,914
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 691,237 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 635,015 633,876
Fuel Oil No 380 1%S 608,197 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 900,710 -
KERO SPECIAL 906,210 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 526,670 527,470
ΒΕΑ 30/45 - 544,890
ΒΕΑ 35/40 544,090 -
ΒΕΘ 50/70 530,340 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 9 Αυγούστου 2023

Τετάρτη, 9 Αυγούστου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.439,011 1.438,503
UNLEADED 100 BIO 1.513,069 1.513,456
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.257,050 1.256,013
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.029,056 1.030,520
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 646,579 647,056
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 706,879 707,356
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 791,869 802,619
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 685,633 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 629,848 628,699
Fuel Oil No 380 1%S 603,305 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 890,210 -
KERO SPECIAL 895,720 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 524,290 525,090
ΒΕΑ 30/45 - 542,530
ΒΕΑ 35/40 541,730 -
ΒΕΘ 50/70 527,960 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 8 Αυγούστου 2023

Τρίτη, 8 Αυγούστου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.438,971 1.438,452
UNLEADED 100 BIO 1.512,968 1.513,344
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.254,640 1.253,602
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.023,595 1.025,049
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 641,056 641,524
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 701,356 701,824
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 786,825 797,565
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 679,989 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 627,824 626,665
Fuel Oil No 380 1%S 601,392 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 887,170 -
KERO SPECIAL 892,670 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 523,360 524,150
ΒΕΑ 30/45 - 541,570
ΒΕΑ 35/40 540,780 -
ΒΕΘ 50/70 527,020 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)