ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Ιουλίου 5th, 2023:

Τετάρτη, 5 Ιουλίου 2023

Τετάρτη, 5 Ιουλίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.383,310 1.382,802
UNLEADED 100 BIO 1.456,951 1.457,327
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.114,396 1.113,348
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 891,070 892,534
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 500,680 501,137
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 560,980 561,437
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 709,329 720,130
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 523,889 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 555,862 554,702
Fuel Oil No 380 1%S 538,776 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 715,820 -
KERO SPECIAL 721,350 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 475,850 476,650
ΒΕΑ 30/45 - 494,170
ΒΕΑ 35/40 493,370 -
ΒΕΘ 50/70 479,540 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 4 Ιουλίου 2023

Τρίτη, 4 Ιουλίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.381,073 1.380,524
UNLEADED 100 BIO 1.454,622 1.454,969
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.111,863 1.110,785
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 877,320 878,764
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 485,018 485,466
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 545,318 545,766
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 708,902 719,662
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 504,425 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 553,452 552,272
Fuel Oil No 380 1%S 536,559 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 711,710 -
KERO SPECIAL 717,230 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 464,310 465,080
ΒΕΑ 30/45 - 482,580
ΒΕΑ 35/40 481,810 -
ΒΕΘ 50/70 467,990 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 5 Ιουλίου 2023

Τετάρτη, 5 Ιουλίου  2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.383,310
UNLEADED 100 BIO 1.456,951
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.114,396
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 891,070
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 500,680
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 560,980
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 709,329
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 523,889 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 555,862
Fuel Oil No 380 1%S 538,776 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 715,820 -
KERO SPECIAL 721,350 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 475,850
ΒΕΑ 30/45 -
ΒΕΑ 35/40 493,370 -
ΒΕΘ 50/70 479,540 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)