ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Δεκεμβρίου 29th, 2022:

Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2022

Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.363,682 1.363,173
UNLEADED 100 BIO 1.438,707 1.439,124
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.293,632 1.292,584
HEATING GASOIL (ΧΠ) 810,786 840,157
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.112,236 1.113,773
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 740,386 740,885
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 800,686 801,185
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 800,686 811,792
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 800,676 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 585,629 584,459
Fuel Oil No 380 1%S 552,201 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 906,530 -
KERO SPECIAL 912,210 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 412,870 413,700
ΒΕΑ 30/45 - 431,670
ΒΕΑ 35/40 430,840 -
ΒΕΘ 50/70 416,650 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2022

Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.354,123 1.353,603
UNLEADED 100 BIO 1.429,035 1.429,441
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.284,713 1.283,655
HEATING GASOIL (ΧΠ) 801,084 830,444
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.104,193 1.105,718
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 732,240 732,728
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 792,540 793,028
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 793,364 804,460
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 792,327 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 581,907 580,738
Fuel Oil No 380 1%S 549,241 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 894,090 -
KERO SPECIAL 899,760 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 409,840 410,660
ΒΕΑ 30/45 - 428,630
ΒΕΑ 35/40 427,800 -
ΒΕΘ 50/70 413,620 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)