ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Δεκεμβρίου, 2022:

Σάββατο εως Δευτέρα, 17 εως 19 Δεκεμβρίου 2022

 

Σάββατο εως Δευτέρα, 17 εως 19 Δεκεμβρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.338,196 1.337,688
UNLEADED 100 BIO 1.413,017 1.413,433
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.303,313 1.302,276
HEATING GASOIL (ΧΠ) 816,196 845,578
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.109,369 1.110,915
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 736,034 736,542
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 796,334 796,842
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 808,243 819,369
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 793,354 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 565,208 564,039
Fuel Oil No 380 1%S 529,125 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 910,220 -
KERO SPECIAL 915,910 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 394,630 395,460
ΒΕΑ 30/45 - 413,460
ΒΕΑ 35/40 412,630 -
ΒΕΘ 50/70 398,420 -

 

 

Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2022

Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.330,325 1.329,806
UNLEADED 100 BIO 1.405,227 1.405,644
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.276,160 1.275,102
HEATING GASOIL (ΧΠ) 788,280 817,640
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.114,728 1.116,264
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 741,485 741,993
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 801,785 802,293
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 812,901 824,057
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 799,009 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 560,062 558,882
Fuel Oil No 380 1%S 526,714 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 879,200 -
KERO SPECIAL 884,900 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 400,910 401,740
ΒΕΑ 30/45 - 419,790
ΒΕΑ 35/40 418,960 -
ΒΕΘ 50/70 404,710 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2022

Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.320,958 1.320,399
UNLEADED 100 BIO 1.395,951 1.396,317
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.255,759 1.254,640
HEATING GASOIL (ΧΠ) 766,495 795,795
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.112,084 1.113,569
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 738,902 739,349
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 799,202 799,649
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 809,870 820,996
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 796,527 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 551,478 550,258
Fuel Oil No 380 1%S 519,819 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 853,130 -
KERO SPECIAL 858,840 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 398,830 399,630
ΒΕΑ 30/45 - 417,740
ΒΕΑ 35/40 416,930 -
ΒΕΘ 50/70 402,640 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2022

Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.318,324 1.317,754
UNLEADED 100 BIO 1.393,307 1.393,673
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.242,528 1.241,409
HEATING GASOIL (ΧΠ) 751,484 780,794
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.110,955 1.112,450
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 737,559 738,028
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 797,859 798,328
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 810,186 821,332
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 794,778 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 547,746 546,526
Fuel Oil No 380 1%S 517,460 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 834,790 -
KERO SPECIAL 840,510 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 396,830 397,640
ΒΕΑ 30/45 - 415,760
ΒΕΑ 35/40 414,950 -
ΒΕΘ 50/70 400,650 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο εως Δευτέρα,10 εως 12 Δεκεμβρίου 2022

Σάββατο εως Δευτέρα,10 εως 12 Δεκεμβρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.324,538 1.323,999
UNLEADED 100 BIO 1.399,674 1.400,071
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.241,388 1.240,290
HEATING GASOIL (ΧΠ) 748,149 777,469
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.113,223 1.114,748
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 740,040 740,529
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 800,340 800,829
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 811,029 822,206
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 797,666 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 552,424 551,224
Fuel Oil No 380 1%S 522,992 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 832,210 -
KERO SPECIAL 837,940 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 395,580 396,400
ΒΕΑ 30/45 - 414,530
ΒΕΑ 35/40 413,710 -
ΒΕΘ 50/70 399,390 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 09 Δεκεμβρίου 2022

 

Παρασκευή, 09 Δεκεμβρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.339,589 1.339,051
UNLEADED 100 BIO 1.414,877 1.415,274
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.259,145 1.258,057
HEATING GASOIL (ΧΠ) 763,322 792,663
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.121,746 1.123,271
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 749,082 749,570
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 809,382 809,870
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 815,840 827,017
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 807,775 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 562,788 561,588
Fuel Oil No 380 1%S 532,613 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 854,840 -
KERO SPECIAL 860,560 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 395,440 396,260
ΒΕΑ 30/45 - 414,380
ΒΕΑ 35/40 413,560 -
ΒΕΘ 50/70 399,250 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 08 Δεκεμβρίου 2022

 

Πέμπτη, 08 Δεκεμβρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.360,306 1.339,051
UNLEADED 100 BIO 1.435,839 1.415,274
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.283,573 1.258,057
HEATING GASOIL (ΧΠ) 785,961 792,663
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.136,502 1.123,271
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 764,632 749,570
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 824,932 809,870
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 825,084 827,017
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 824,891 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 577,534 561,588
Fuel Oil No 380 1%S 546,190 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 887,210 -
KERO SPECIAL 892,930 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 398,770 396,260
ΒΕΑ 30/45 - 414,380
ΒΕΑ 35/40 416,880 -
ΒΕΘ 50/70 402,580 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 07 Δεκεμβρίου 2022

 

Τετάρτη, 07 Δεκεμβρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.392,738 1.392,229
UNLEADED 100 BIO 1.468,810 1.469,237
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.315,833 1.314,775
HEATING GASOIL (ΧΠ) 817,183 846,544
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.153,832 1.155,388
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 782,867 783,375
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 843,167 843,675
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 836,129 847,347
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 844,916 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 595,697 594,518
Fuel Oil No 380 1%S 562,533 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 929,450 -
KERO SPECIAL 935,180 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 405,090 405,930
ΒΕΑ 30/45 - 424,080
ΒΕΑ 35/40 423,240 -
ΒΕΘ 50/70 408,910 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 06 Δεκεμβρίου 2022

 

 

Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου  2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.421,072 1.420,584
UNLEADED 100 BIO 1.497,733 1.498,201
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.342,692 1.341,665
HEATING GASOIL (ΧΠ) 843,258 872,650
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.170,562 1.172,158
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 799,942 800,482
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 860,242 860,782
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 850,459 861,737
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 862,683 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 605,308 604,149
Fuel Oil No 380 1%S 570,069 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 962,020 -
KERO SPECIAL 967,770 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 408,970 409,820
ΒΕΑ 30/45 - 428,030
ΒΕΑ 35/40 427,170 -
ΒΕΘ 50/70 412,800 -