ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Οκτωβρίου 31st, 2022:

Σάββατο έως Δευτέρα, 29 έως 31 Οκτωβρίου 2022

Σάββατο έως Δευτέρα, 29 έως 31 Οκτωβρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.532,443 1.531,914
UNLEADED 100 BIO 1.614,078 1.614,545
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.530,247 1.529,139
HEATING GASOIL (ΧΠ) 1.000,659 1.060,479
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.221,126 1.222,765
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 855,175 855,724
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 915,475 916,024
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 868,225 880,063
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 927,293 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 716,762 715,531
Fuel Oil No 380 1%S 670,783 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 1.073,670 -
KERO SPECIAL 1.079,720 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 428,130 429,020
ΒΕΑ 30/45 - 448,180
ΒΕΑ 35/40 447,290 -
ΒΕΘ 50/70 432,170 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 28 Οκτωβρίου 2022

Παρασκευή, 28 ΟκτΟκτωβρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.527,053 1.526,534
UNLEADED 100 BIO 1.608,790 1.609,277
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.530,786 1.529,687
HEATING GASOIL (ΧΠ) 1.003,954 1.063,795
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.221,716 1.223,375
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 858,562 859,121
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 918,862 919,421
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 849,289 861,167
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 936,263 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 713,884 712,652
Fuel Oil No 380 1%S 667,233 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 1.071,640 -
KERO SPECIAL 1.077,700 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 426,180 427,070
ΒΕΑ 30/45 - 446,280
ΒΕΑ 35/40 445,380 -
ΒΕΘ 50/70 430,220 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)