ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Σεπτεμβρίου 13th, 2022:

Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2022

 

Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.445,377 1.444,900
UNLEADED 100 BIO 1.525,466 1.525,996
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.376,547 1.375,530
HEATING GASOIL 1.361,101 1.359,993
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.194,613 1.196,311
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 809,014 809,613
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 869,314 869,913
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 979,354 991,212
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 841,793 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 717,534 716,365
Fuel Oil No 380 1%S 676,040 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 1.146,030 -
KERO SPECIAL 1.152,050 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 385,390 386,300
ΒΕΑ 30/45 - 405,350
ΒΕΑ 35/40 404,440 -
ΒΕΘ 50/70 389,400 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)