ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Ιουλίου 5th, 2022:

Τρίτη, 5 Ιουλίου 2022

Τρίτη, 5 Ιουλίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.803,107 1.802,589
UNLEADED 100 BIO 1.885,037 1.885,464
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.496,289 1.495,211
HEATING GASOIL 1.512,197 1.511,027
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.269,150 1.270,695
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 879,319 879,818
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 939,619 940,118
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.083,443 1.094,732
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 903,657 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 773,378 772,177
Fuel Oil No 380 1%S 719,813 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 1.218,900 -
KERO SPECIAL 1.224,670 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 573,940 574,770
ΒΕΑ 30/45 - 593,050
ΒΕΑ 35/40 592,210 -
ΒΕΘ 50/70 577,780 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2022

Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.805,834 1.805,395
UNLEADED 100 BIO 1.887,621 1.888,139
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.491,591 1.490,604
HEATING GASOIL 1.508,800 1.507,722
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.272,159 1.273,766
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 883,296 883,865
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 943,596 944,165
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.079,680 1.091,020
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 909,576 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 775,748 774,618
Fuel Oil No 380 1%S 722,802 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 1.218,940 -
KERO SPECIAL 1.224,690 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 573,600 574,480
ΒΕΑ 30/45 - 592,710
ΒΕΑ 35/40 591,830 -
ΒΕΘ 50/70 577,440 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο έως Κυριακή, 2 έως 3 Ιουλίου 2022

Σάββατο έως Κυριακή, 2 έως 3 Ιουλίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.805,834 1.800,545
UNLEADED 100 BIO 1.887,621 1.883,217
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.491,591 1.486,495
HEATING GASOIL 1.508,800 1.503,145
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.272,159 1.273,766
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 883,296 883,865
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 943,596 944,165
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.079,680 1.091,020
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 909,576 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 775,748 775,391
Fuel Oil No 380 1%S 722,802 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 1.218,940 -
KERO SPECIAL 1.224,690 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 573,600 574,480
ΒΕΑ 30/45 - 592,710
ΒΕΑ 35/40 591,830 -
ΒΕΘ 50/70 577,440 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)