ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Απριλίου 26th, 2022:

Τρίτη, 26 Απριλίου 2022

Τρίτη, 26 Απριλίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.560,919 1.563,289
UNLEADED 100 BIO 1.637,357 1.640,663
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.337,200 1.340,128
HEATING GASOIL (ΧΠ) 1.207,711 1.206,562
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.412,109 1.413,594
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 1.039,964 1.040,422
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.100,264 1.100,722
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.102,685 1.113,566
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.099,654 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 737,366 736,196
Fuel Oil No 380 1%S 699,777 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 1.123,380 -
KERO SPECIAL 1.128,950 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 567,750 581,180
ΒΕΑ 30/45 - 598,830
ΒΕΑ 35/40 585,400 -
ΒΕΘ 50/70 571,470 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο εως Δευτέρα, 23 εως 25 Απριλίου 2022

Σάββατο εως Δευτέρα, 23 εως 25 Απριλίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.566,676 1.569,014
UNLEADED 100 BIO 1.643,103 1.646,378
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.347,980 1.350,888
HEATING GASOIL (ΧΠ) 1.222,254 1.221,064
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.427,344 1.428,788
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 1.055,483 1.055,931
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.115,783 1.116,231
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.115,804 1.126,646
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.115,783 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 746,061 744,881
Fuel Oil No 380 1%S 707,649 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 1.129,290 -
KERO SPECIAL 1.134,860 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 572,470 585,860
ΒΕΑ 30/45 - 603,490
ΒΕΑ 35/40 590,100 -
ΒΕΘ 50/70 576,180 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 22 Απριλίου 2022

Παρασκευή, 22 Απριλίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.564,825 1.567,214
UNLEADED 100 BIO 1.641,120 1.644,465
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.353,289 1.356,269
HEATING GASOIL (ΧΠ) 1.228,733 1.227,624
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.433,262 1.434,788
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 1.061,342 1.061,861
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.121,642 1.122,161
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.122,231 1.133,124
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.121,499 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 745,319 744,179
Fuel Oil No 380 1%S 706,072 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 1.128,200 -
KERO SPECIAL 1.133,760 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 568,440 581,860
ΒΕΑ 30/45 - 599,460
ΒΕΑ 35/40 586,040 -
ΒΕΘ 50/70 572,150 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)