ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Απριλίου, 2022:

Παρασκευή έως Δευτέρα,15 έως 18 Απριλίου 2022

Παρασκευή έως Δευτέρα,15 έως 18 Απριλίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.548,329 1.550,647
UNLEADED 100 BIO 1.624,319 1.627,573
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.311,592 1.314,470
HEATING GASOIL (ΧΠ) 1.188,021 1.186,832
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.427,690 1.429,124
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 1.055,179 1.055,596
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.115,479 1.115,896
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.120,808 1.131,598
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.114,146 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 725,568 724,368
Fuel Oil No 380 1%S 689,099 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 1.083,190 -
KERO SPECIAL 1.088,740 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 554,600 567,940
ΒΕΑ 30/45 - 585,520
ΒΕΑ 35/40 572,170 -
ΒΕΘ 50/70 558,300 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 14 Απριλίου 2022

Πέμπτη, 14Απριλίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.537,426 1.539,745
UNLEADED 100 BIO 1.613,295 1.616,559
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.286,584 1.289,472
HEATING GASOIL (ΧΠ) 1.163,553 1.162,373
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.418,852 1.420,296
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 1.046,189 1.046,626
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.106,489 1.106,926
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.113,008 1.123,808
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.104,862 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 717,310 716,131
Fuel Oil No 380 1%S 682,865 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 1.067,810 -
KERO SPECIAL 1.073,360 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 550,230 563,590
ΒΕΑ 30/45 - 581,170
ΒΕΑ 35/40 567,810 -
ΒΕΘ 50/70 553,930 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 13 Απριλίου 2022

Τετάρτη, 13 Απριλίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.522,945 1.525,283
UNLEADED 100 BIO 1.598,487 1.601,772
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.264,362 1.267,281
HEATING GASOIL (ΧΠ) 1.141,688 1.140,538
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.396,773 1.398,237
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 1.022,798 1.023,255
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.083,098 1.083,555
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.100,111 1.110,922
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.078,836 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 706,449 705,289
Fuel Oil No 380 1%S 673,468 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 1.054,350 -
KERO SPECIAL 1.059,890 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 541,100 554,450
ΒΕΑ 30/45 - 572,000
ΒΕΑ 35/40 558,650 -
ΒΕΘ 50/70 544,800 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 12 Απριλίου 2022

Τρίτη, 12 Απριλίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.517,147 1.519,436
UNLEADED 100 BIO 1.592,528 1.595,752
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.260,742 1.263,599
HEATING GASOIL (ΧΠ) 1.137,711 1.136,510
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.374,683 1.376,087
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 998,013 998,420
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.058,313 1.058,720
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.096,827 1.107,566
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.048,692 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 705,564 704,354
Fuel Oil No 380 1%S 672,949 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 1.064,250 -
KERO SPECIAL 1.069,780 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 539,560 552,850
ΒΕΑ 30/45 - 570,370
ΒΕΑ 35/40 557,070 -
ΒΕΘ 50/70 543,240 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο έως Δευτέρα, 9 έως 11 Απριλίου 2022

Σάββατο έως Δευτέρα, 9 έως 11 Απριλίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.521,612 1.523,921
UNLEADED 100 BIO 1.596,952 1.600,186
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.270,769 1.273,627
HEATING GASOIL (ΧΠ) 1.147,240 1.146,060
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.365,663 1.367,076
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 986,847 987,263
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.047,147 1.047,563
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.102,908 1.113,648
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.033,203 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 717,005 715,815
Fuel Oil No 380 1%S 684,421 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 1.079,690 -
KERO SPECIAL 1.085,210 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 550,100 563,390
ΒΕΑ 30/45 - 580,880
ΒΕΑ 35/40 567,590 -
ΒΕΘ 50/70 553,790 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 8 Απριλίου 2022

Παρασκευή, 8 Απριλίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.525,720 1.528,019
UNLEADED 100 BIO 1.600,897 1.604,121
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.287,489 1.290,347
HEATING GASOIL (ΧΠ) 1.162,678 1.161,498
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.358,381 1.359,794
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 977,104 977,520
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.037,404 1.037,820
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.112,865 1.123,564
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.018,538 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 726,056 724,856
Fuel Oil No 380 1%S 692,567 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 1.095,000 -
KERO SPECIAL 1.100,510 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 559,200 572,430
ΒΕΑ 30/45 - 589,870
ΒΕΑ 35/40 576,630 -
ΒΕΘ 50/70 562,870 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 7 Απριλίου 2022

Πέμπτη, 7 Απριλίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.528,914 1.531,212
UNLEADED 100 BIO 1.603,938 1.607,162
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.303,151 1.306,009
HEATING GASOIL (ΧΠ) 1.174,129 1.172,960
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.359,530 1.360,954
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 976,239 976,666
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.036,539 1.036,966
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.128,049 1.138,727
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.013,666 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 736,105 734,925
Fuel Oil No 380 1%S 702,279 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 1.101,500 -
KERO SPECIAL 1.106,990 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 576,730 589,940
ΒΕΑ 30/45 - 607,320
ΒΕΑ 35/40 594,110 -
ΒΕΘ 50/70 580,390 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 6 Απριλίου 2022

Τετάρτη, 6 Απριλίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.529,728 1.532,067
UNLEADED 100 BIO 1.604,488 1.607,762
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.302,815 1.305,713
HEATING GASOIL (ΧΠ) 1.166,492 1.165,383
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.365,215 1.366,690
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 982,992 983,470
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.043,292 1.043,770
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.126,320 1.137,019
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.022,525 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 740,956 739,827
Fuel Oil No 380 1%S 708,493 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 1.085,290 -
KERO SPECIAL 1.090,750 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 587,020 600,210
ΒΕΑ 30/45 - 617,520
ΒΕΑ 35/40 604,330 -
ΒΕΘ 50/70 590,670 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 6 Απριλίου 2022

Τετάρτη, 6 Απριλίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.529,728
UNLEADED 100 BIO 1.604,488
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.302,815
HEATING GASOIL (ΧΠ) 1.166,492
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.365,215
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 982,992
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.043,292
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.126,320
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.022,525 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 740,956
Fuel Oil No 380 1%S 708,493 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 1.085,290 -
KERO SPECIAL 1.090,750 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 587,020
ΒΕΑ 30/45 -
ΒΕΑ 35/40 604,330 -
ΒΕΘ 50/70 590,670 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)