ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Φεβρουαρίου 8th, 2022:

Τρίτη, 8 Φεβρουαρίου 2022

Τρίτη, 8 Φεβρουαρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.389,687 1.389,209
UNLEADED 100 BIO 1.460,674 1.461,060
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.165,053 1.164,076
HEATING GASOIL (ΧΠ) 927,111 926,032
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.340,878 1.342,322
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 976,697 977,174
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.036,997 1.037,474
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 975,631 986,004
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.052,343 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 631,058 629,970
Fuel Oil No 380 1%S 615,193 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 777,210 -
KERO SPECIAL 782,500 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 487,050 493,440
ΒΕΑ 30/45 - 510,220
ΒΕΑ 35/40 503,830 -
ΒΕΘ 50/70 490,590 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)