ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Οκτωβρίου 6th, 2021:

Τετάρτη, 6 Οκτωβρίου 2021

Τετάρτη, 6 Οκτωβρίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.285,343 1.284,885
UNLEADED 100 BIO 1.353,766 1.354,153
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.058,501 1.057,525
HEATING GASOIL 952,593 951,514
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.234,623 1.236,006
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 853,630 854,067
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 913,930 914,367
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 987,103 1.010,463
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 895,634 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 550,787 549,688
Fuel Oil No 380 1%S 539,142 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 637,110 -
KERO SPECIAL 642,310 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 440,130 444,470
ΒΕΑ 30/45 - 460,930
ΒΕΑ 35/40 456,590 -
ΒΕΘ 50/70 443,600 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)