ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Μαΐου 6th, 2021:

Πέμπτη, 6 Μαΐου 2021

Πέμπτη, 6 Μαΐου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.244,256
UNLEADED 95 BIO 1.190,110 1.189,673
UNLEADED 100 BIO 1.255,097 1.255,484
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 933,634 932,698
HEATING GASOIL 825,396 824,359
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 904,148 906,274
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 522,281 518,701
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 582,581 579,001
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 662,741 685,257
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 562,535 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 452,046 450,989
Fuel Oil No 380 1%S 445,304 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 489,140 -
KERO SPECIAL 494,150 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 354,150 354,580
ΒΕΑ 30/45 - 370,440
ΒΕΑ 35/40 370,020 -
ΒΕΘ 50/70 357,490 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 5 Μαΐου 2021

Τετάρτη, 5 Μαΐου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.237,727
UNLEADED 95 BIO 1.183,591 1.183,144
UNLEADED 100 BIO 1.248,344 1.248,721
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 929,169 928,233
HEATING GASOIL 820,860 819,823
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 908,287 910,403
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 527,060 523,491
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 587,360 583,791
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 662,405 684,861
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 568,597 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 447,765 446,717
Fuel Oil No 380 1%S 441,134 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 484,250 -
KERO SPECIAL 489,240 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 351,370 351,800
ΒΕΑ 30/45 - 367,620
ΒΕΑ 35/40 367,190 -
ΒΕΘ 50/70 354,700 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 4 Μαΐου 2021

Τρίτη, 4 Μαΐου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.230,496
UNLEADED 95 BIO 1.176,391 1.175,924
UNLEADED 100 BIO 1.240,992 1.241,327
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 924,196 923,240
HEATING GASOIL 815,999 814,931
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 913,179 915,264
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 532,848 529,257
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 593,148 589,557
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 660,971 683,365
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 576,194 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 443,524 442,446
Fuel Oil No 380 1%S 437,035 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 478,620 -
KERO SPECIAL 483,610 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 348,430 348,830
ΒΕΑ 30/45 - 364,630
ΒΕΑ 35/40 364,230 -
ΒΕΘ 50/70 351,750 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)