ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Φεβρουαρίου 9th, 2021:

Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2021

Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.171,083
UNLEADED 95 BIO 1.116,938 1.116,480
UNLEADED 100 BIO 1.181,130 1.181,497
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 887,757 886,801
HEATING GASOIL (ΧΠ) 650,568 649,520
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.008,452 1.010,567
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 631,934 628,343
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 692,234 688,643
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 729,547 752,104
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 682,908 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 423,977 422,909
Fuel Oil No 380 1%S 419,604 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 429,820 -
KERO SPECIAL 434,840 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 316,730 317,140
ΒΕΑ 30/45 - 333,050
ΒΕΑ 35/40 332,630 -
ΒΕΘ 50/70 320,080 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)