ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Φεβρουαρίου, 2021:

Σάββατο έως Δευτέρα, 13 έως 15 Φεβρουαρίου 2021

Σάββατο έως Δευτέρα, 13 έως 15 Φεβρουαρίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.173,645
UNLEADED 95 BIO 1.119,531 1.119,083
UNLEADED 100 BIO 1.183,195 1.183,551
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 896,676 895,741
HEATING GASOIL (ΧΠ) 659,273 658,226
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 995,525 997,621
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 619,821 616,272
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 680,121 676,572
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 710,916 733,260
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 672,423 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 432,429 431,381
Fuel Oil No 380 1%S 427,882 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 440,440 -
KERO SPECIAL 445,410 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 320,880 321,290
ΒΕΑ 30/45 - 337,040
ΒΕΑ 35/40 336,630 -
ΒΕΘ 50/70 324,190 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2021

Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.172,680
UNLEADED 95 BIO 1.118,555 1.118,107
UNLEADED 100 BIO 1.182,300 1.182,677
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 895,771 894,845
HEATING GASOIL (ΧΠ) 658,399 657,361
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 999,950 1.002,064
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 624,154 620,594
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 684,454 680,894
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 716,062 738,456
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 676,552 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 432,143 431,096
Fuel Oil No 380 1%S 427,668 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 439,380 -
KERO SPECIAL 444,360 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 319,920 320,340
ΒΕΑ 30/45 - 336,120
ΒΕΑ 35/40 335,700 -
ΒΕΘ 50/70 323,240 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021

Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.173,421
UNLEADED 95 BIO 1.119,277 1.118,839
UNLEADED 100 BIO 1.183,236 1.183,612
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 894,378 893,462
HEATING GASOIL (ΧΠ) 657,107 656,080
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.004,140 1.006,285
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 628,069 624,519
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 688,369 684,819
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 722,164 744,650
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 679,917 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 431,381 430,333
Fuel Oil No 380 1%S 426,977 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 437,440 -
KERO SPECIAL 442,440 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 319,450 319,880
ΒΕΑ 30/45 - 335,710
ΒΕΑ 35/40 335,280 -
ΒΕΘ 50/70 322,780 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2021

Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.172,537
UNLEADED 95 BIO 1.118,382 1.117,935
UNLEADED 100 BIO 1.182,493 1.182,870
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 890,614 889,690
HEATING GASOIL (ΧΠ) 653,476 652,439
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.006,652 1.008,788
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 630,256 626,686
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 690,556 686,986
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 726,944 749,490
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 681,454 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 428,147 427,100
Fuel Oil No 380 1%S 423,845 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 433,150 -
KERO SPECIAL 438,170 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 318,080 318,510
ΒΕΑ 30/45 - 334,390
ΒΕΑ 35/40 333,960 -
ΒΕΘ 50/70 321,420 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2021

Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.171,083
UNLEADED 95 BIO 1.116,938 1.116,480
UNLEADED 100 BIO 1.181,130 1.181,497
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 887,757 886,801
HEATING GASOIL (ΧΠ) 650,568 649,520
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.008,452 1.010,567
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 631,934 628,343
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 692,234 688,643
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 729,547 752,104
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 682,908 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 423,977 422,909
Fuel Oil No 380 1%S 419,604 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 429,820 -
KERO SPECIAL 434,840 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 316,730 317,140
ΒΕΑ 30/45 - 333,050
ΒΕΑ 35/40 332,630 -
ΒΕΘ 50/70 320,080 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο εως Δευτέρα , 6 εως 8 Φεβρουαρίου 2021

Σάββατο εως Δευτέρα , 6 εως 8 Φεβρουαρίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.167,249
UNLEADED 95 BIO 1.113,104 1.112,646
UNLEADED 100 BIO 1.177,225 1.177,582
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 883,689 882,733
HEATING GASOIL (ΧΠ) 646,296 645,249
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.004,537 1.006,662
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 627,977 624,388
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 688,277 684,688
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 725,998 748,545
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 678,850 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 417,814 416,747
Fuel Oil No 380 1%S 413,329 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 425,350 -
KERO SPECIAL 430,370 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 314,290 314,710
ΒΕΑ 30/45 - 330,610
ΒΕΑ 35/40 330,190 -
ΒΕΘ 50/70 317,640 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους).

Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2021

Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.160,160
UNLEADED 95 BIO 1.106,025 1.105,568
UNLEADED 100 BIO 1.169,933 1.170,289
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 877,007 876,052
HEATING GASOIL (ΧΠ) 639,431 638,374
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.002,960 1.005,065
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 626,605 623,015
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 686,905 683,315
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 722,937 745,422
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 677,904 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 409,617 408,549
Fuel Oil No 380 1%S 405,122 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 417,730 -
KERO SPECIAL 422,740 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 310,090 310,500
ΒΕΑ 30/45 - 326,370
ΒΕΑ 35/40 325,960 -
ΒΕΘ 50/70 313,430 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους).

Πέμπτη, 4 Φεβρουαρίου 2021

Πέμπτη, 4 Φεβρουαρίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.153,753
UNLEADED 95 BIO 1.099,639 1.099,170
UNLEADED 100 BIO 1.163,283 1.163,638
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 871,353 870,397
HEATING GASOIL (ΧΠ) 633,706 632,648
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.001,465 1.003,560
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 625,141 621,560
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 685,441 681,860
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 721,239 743,664
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 676,501 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 402,610 401,542
Fuel Oil No 380 1%S 398,074 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 410,480 -
KERO SPECIAL 415,480 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 305,860 306,270
ΒΕΑ 30/45 - 322,090
ΒΕΑ 35/40 321,680 -
ΒΕΘ 50/70 309,190 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους).

 

Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2021

Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.147,549
UNLEADED 95 BIO 1.093,425 1.092,977
UNLEADED 100 BIO 1.156,906 1.157,272
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 866,105 865,169
HEATING GASOIL (ΧΠ) 628,519 627,471
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 998,648 1.000,763
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 622,485 618,926
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 682,785 679,226
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 717,333 739,748
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 674,141 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 397,210 396,162
Fuel Oil No 380 1%S 392,755 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 403,760 -
KERO SPECIAL 408,750 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 302,260 302,680
ΒΕΑ 30/45 - 318,480
ΒΕΑ 35/40 318,060 -
ΒΕΘ 50/70 305,590 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)