ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Ιανουαρίου, 2021:

Τρίτη, 5 Ιανουαρίου 2021

Τρίτη, 5 Ιανουαρίου 2021   ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.105,415
UNLEADED 95 BIO 1.051,351 1.050,904
UNLEADED 100 BIO 1.113,388 1.113,744
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 839,144 838,219
HEATING GASOIL (ΧΠ) 605,423 604,396
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 964,914 966,989
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 590,857 587,339
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 651,157 647,639
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 668,863 690,921
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 646,723 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 357,079 356,031
Fuel Oil No 380 1%S 351,323 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 374,500 -
KERO SPECIAL 379,410 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 275,430 279,520
ΒΕΑ 30/45 - 295,070
ΒΕΑ 35/40 290,980 -
ΒΕΘ 50/70 278,700 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους).

Παρασκευή εως Δευτέρα, 01 εως 04 Ιανουαρίου 2021

Παρασκευή εως Δευτέρα, 01 εως 04 Ιανουαρίου 2021  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.104,855
UNLEADED 95 BIO 1.050,771 1.050,334
UNLEADED 100 BIO 1.112,890 1.113,257
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 840,620 839,704
HEATING GASOIL (ΧΠ) 606,460 605,443
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 963,267 965,361
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 590,511 587,013
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 650,811 647,313
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 658,042 680,152
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 649,001 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 358,147 357,109
Fuel Oil No 380 1%S 352,380 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 375,650 -
KERO SPECIAL 380,570 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 276,470 280,580
ΒΕΑ 30/45 - 296,160
ΒΕΑ 35/40 292,050 -
ΒΕΘ 50/70 279,750 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους).