ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Ιανουαρίου, 2021:

Σάββατο εως Δευτέρα, 16 εως 18 Ιανουαρίου 2021

Σάββατο εως Δευτέρα, 16 εως 18 Ιανουαρίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.142,678
UNLEADED 95 BIO 1.088,553 1.088,126
UNLEADED 100 BIO 1.151,709 1.152,085
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 864,692 863,776
HEATING GASOIL (ΧΠ) 632,771 631,742
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 991,316 993,431
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 619,211 615,682
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 679,511 675,982
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 681,555 703,868
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 679,003 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 387,691 386,643
Fuel Oil No 380 1%S 381,792 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 409,530 -
KERO SPECIAL 414,500 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 304,260 304,680
ΒΕΑ 30/45 - 320,410
ΒΕΑ 35/40 319,980 -
ΒΕΘ 50/70 307,570 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους).

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.141,915
UNLEADED 95 BIO 1.087,800 1.087,373
UNLEADED 100 BIO 1.150,896 1.151,271
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 864,051 863,125
HEATING GASOIL (ΧΠ) 631,855 630,828
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 990,115 992,230
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 618,886 615,366
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 679,186 675,666
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 674,202 696,515
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 680,437 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 387,233 386,195
Fuel Oil No 380 1%S 381,395 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 408,890 -
KERO SPECIAL 413,850 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 304,940 305,360
ΒΕΑ 30/45 - 321,070
ΒΕΑ 35/40 320,650 -
ΒΕΘ 50/70 308,250 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.139,963
UNLEADED 95 BIO 1.085,858 1.085,411
UNLEADED 100 BIO 1.148,780 1.149,146
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 861,254 860,339
HEATING GASOIL (ΧΠ) 628,550 627,523
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 988,285 990,380
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 617,746 614,218
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 678,046 674,518
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 667,500 689,732
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 680,691 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 385,240 384,192
Fuel Oil No 380 1%S 379,585 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 405,990 -
KERO SPECIAL 410,940 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 304,470 304,890
ΒΕΑ 30/45 - 320,560
ΒΕΑ 35/40 320,140 -
ΒΕΘ 50/70 307,770 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2021

Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.135,091
UNLEADED 95 BIO 1.080,977 1.080,550
UNLEADED 100 BIO 1.143,705 1.144,081
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 856,972 856,068
HEATING GASOIL (ΧΠ) 623,699 622,692
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 984,267 986,393
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 613,526 610,037
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 673,826 670,337
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 664,938 687,149
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 676,053 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 381,670 380,653
Fuel Oil No 380 1%S 376,228 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 401,770 -
KERO SPECIAL 406,710 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 301,970 302,400
ΒΕΑ 30/45 - 318,040
ΒΕΑ 35/40 317,600 -
ΒΕΘ 50/70 305,260 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους).

Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2021

Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.128,928
UNLEADED 95 BIO 1.074,834 1.074,397
UNLEADED 100 BIO 1.137,268 1.137,633
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 852,000 851,094
HEATING GASOIL (ΧΠ) 618,390 617,373
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 978,949 981,054
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 607,373 603,885
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 667,673 664,185
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 665,476 687,606
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 668,222 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 377,541 376,514
Fuel Oil No 380 1%S 372,313 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 395,710 -
KERO SPECIAL 400,630 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 298,840 302,950
ΒΕΑ 30/45 - 318,530
ΒΕΑ 35/40 314,410 -
ΒΕΘ 50/70 302,110 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο έως Δευτέρα, 9 έως 11 Ιανουαρίου 2021

Σάββατο έως Δευτέρα, 9 έως 11 Ιανουαρίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.123,274
UNLEADED 95 BIO 1.069,190 1.068,763
UNLEADED 100 BIO 1.131,430 1.131,786
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 848,766 847,840
HEATING GASOIL (ΧΠ) 614,993 613,966
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 973,538 975,612
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 601,007 597,498
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 661,307 657,798
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 666,728 688,786
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 659,944 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 373,402 372,364
Fuel Oil No 380 1%S 368,144 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 391,360 -
KERO SPECIAL 396,270 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 294,350 298,440
ΒΕΑ 30/45 - 313,990
ΒΕΑ 35/40 309,890 -
ΒΕΘ 50/70 297,620 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2021

Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.115,879
UNLEADED 95 BIO 1.061,827 1.061,368
UNLEADED 100 BIO 1.123,914 1.124,250
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 844,026 843,101
HEATING GASOIL (ΧΠ) 610,397 609,358
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 968,290 970,345
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 594,365 590,847
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 654,665 651,147
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 671,233 693,241
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 650,527 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 367,208 366,151
Fuel Oil No 380 1%S 361,879 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 384,330 -
KERO SPECIAL 389,230 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 287,290 291,360
ΒΕΑ 30/45 - 306,890
ΒΕΑ 35/40 302,820 -
ΒΕΘ 50/70 290,550 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους).

Πέμπτη, 7 Ιανουαρίου 2021

Πέμπτη, 7 Ιανουαρίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.111,487
UNLEADED 95 BIO 1.057,433 1.056,975
UNLEADED 100 BIO 1.119,470 1.119,816
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 841,331 840,406
HEATING GASOIL (ΧΠ) 607,894 606,857
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 966,735 968,789
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 592,169 588,650
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 652,469 648,950
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 674,182 696,200
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 647,038 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 362,662 361,615
Fuel Oil No 380 1%S 357,171 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 379,300 -
KERO SPECIAL 384,200 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 282,000 286,080
ΒΕΑ 30/45 - 301,610
ΒΕΑ 35/40 297,530 -
ΒΕΘ 50/70 285,270 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους).

Τετάρτη, 6 Ιανουαρίου 2021

Τετάρτη, 6 Ιανουαρίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.107,998
UNLEADED 95 BIO 1.053,935 1.053,477
UNLEADED 100 BIO 1.115,992 1.116,348
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 839,948 839,023
HEATING GASOIL (ΧΠ) 606,542 605,504
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 965,626 967,701
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 591,010 587,490
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 651,310 647,790
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 673,470 695,519
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 645,766 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 358,869 357,831
Fuel Oil No 380 1%S 353,163 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 376,350 -
KERO SPECIAL 381,260 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 277,200 281,290
ΒΕΑ 30/45 - 296,840
ΒΕΑ 35/40 292,750 -
ΒΕΘ 50/70 280,480 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους).