ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Μαρτίου, 2020:

Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2020

Τετάρτη, 18 Μάρτιος 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.006,522
UNLEADED 95 BIO 952,082 951,614
UNLEADED 100 BIO 1.018,797 1.019,224
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 763,288 762,281
HEATING GASOIL (ΧΠ) 560,014 558,915
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 755,137 757,456
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 374,104 370,259
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 434,404 430,559
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 507,851 532,259
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 416,037 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 269,922 268,803
Fuel Oil No 380 1%S 260,973 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 290,170 -
KERO SPECIAL 295,590 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 144,040 148,570
ΒΕΑ 30/45 - 165,750
ΒΕΑ 35/40 161,210 -
ΒΕΘ 50/70 147,650 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

 

Τρίτη, 17 Μάρτιος 2020

Τρίτη, 17 Μάρτιος 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.026,343
UNLEADED 95 BIO 971,954 971,477
UNLEADED 100 BIO 1.038,436 1.038,832
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 775,309 774,282
HEATING GASOIL (ΧΠ) 572,736 571,618
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 772,081 774,359
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 392,685 388,840
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 452,985 449,140
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 513,364 537,537
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 437,882 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 283,885 282,757
Fuel Oil No 380 1%S 274,834 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 311,200 -
KERO SPECIAL 316,580 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 149,360 153,840
ΒΕΑ 30/45 - 170,870
ΒΕΑ 35/40 166,390 -
ΒΕΘ 50/70 152,940 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

 

Σάββατο έως Δευτέρα, 14 έως 16 Μαρτίου 2020

Σάββατο έως Δευτέρα, 14 έως 16 Μαρτίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.047,446
UNLEADED 95 BIO 993,047 992,599
UNLEADED 100 BIO 1.059,467 1.059,904
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 785,815 784,828
HEATING GASOIL (ΧΠ) 583,049 581,971
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 792,024 794,332
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 414,570 410,787
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 474,870 471,087
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 519,700 543,792
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 463,663 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 296,334 295,235
Fuel Oil No 380 1%S 287,312 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 328,920 -
KERO SPECIAL 334,270 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 157,990 162,470
ΒΕΑ 30/45 - 179,420
ΒΕΑ 35/40 174,940 -
ΒΕΘ 50/70 161,560 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 13 Μάρτιος 2020

Παρασκευή, 13 Μάρτιος 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.059,813
UNLEADED 95 BIO 1.005,455 1.005,006
UNLEADED 100 BIO 1.071,560 1.071,966
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 787,523 786,536
HEATING GASOIL (ΧΠ) 584,544 583,466
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 801,116 803,394
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 424,476 420,702
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 484,776 481,002
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 523,138 547,016
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 475,186 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 296,069 294,971
Fuel Oil No 380 1%S 286,845 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 332,010 -
KERO SPECIAL 337,320 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 161,140 165,580
ΒΕΑ 30/45 - 182,390
ΒΕΑ 35/40 177,950 -
ΒΕΘ 50/70 164,680 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 12 Μάρτιος 2020

Πέμπτη, 12 Μάρτιος 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.086,815
UNLEADED 95 BIO 1.032,465 1.032,008
UNLEADED 100 BIO 1.098,794 1.099,191
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 801,497 800,510
HEATING GASOIL (ΧΠ) 597,927 596,830
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 829,623 831,880
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 454,457 450,684
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 514,757 510,984
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 541,311 565,139
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 508,116 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 312,127 311,019
Fuel Oil No 380 1%S 302,934 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 348,690 -
KERO SPECIAL 353,990 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 179,350 183,770
ΒΕΑ 30/45 - 200,550
ΒΕΑ 35/40 196,130 -
ΒΕΘ 50/70 182,880 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 11 Μάρτιος 2020

Τετάρτη, 11 Μάρτιος 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.109,585
UNLEADED 95 BIO 1.055,226 1.054,768
UNLEADED 100 BIO 1.122,053 1.122,470
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 818,887 817,890
HEATING GASOIL (ΧΠ) 614,576 613,488
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 861,281 863,560
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 487,703 483,940
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 548,003 544,240
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 561,814 585,723
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 544,555 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 332,793 331,684
Fuel Oil No 380 1%S 323,711 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 368,360 -
KERO SPECIAL 373,670 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 201,660 206,100
ΒΕΑ 30/45 - 222,930
ΒΕΑ 35/40 218,490 -
ΒΕΘ 50/70 205,200 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 10 Μάρτιος 2020

Τρίτη, 10 Μάρτιος 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.131,124
UNLEADED 95 BIO 1.076,725 1.076,278
UNLEADED 100 BIO 1.144,194 1.144,631
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 839,410 838,434
HEATING GASOIL (ΧΠ) 634,336 633,258
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 892,961 895,269
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 521,213 517,440
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 581,513 577,740
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 580,710 604,782
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 581,707 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 355,370 354,261
Fuel Oil No 380 1%S 346,227 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 391,790 -
KERO SPECIAL 397,140 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 221,380 225,860
ΒΕΑ 30/45 - 242,800
ΒΕΑ 35/40 238,320 -
ΒΕΘ 50/70 224,950 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο έως Δευτέρα, 7 έως 9 Μαρτίου 2020

Σάββατο έως Δευτέρα, 7 έως 9 Μαρτίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.153,234
UNLEADED 95 BIO 1.098,835 1.098,357
UNLEADED 100 BIO 1.167,076 1.167,472
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 862,120 861,093
HEATING GASOIL (ΧΠ) 656,466 655,337
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 928,679 930,956
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 558,903 555,049
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 619,203 615,349
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 602,646 626,850
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 623,342 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 385,026 383,877
Fuel Oil No 380 1%S 376,250 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 418,900 -
KERO SPECIAL 424,290 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 241,650 246,130
ΒΕΑ 30/45 - 263,200
ΒΕΑ 35/40 258,710 -
ΒΕΘ 50/70 245,240 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 6 Μάρτιος 2020

Παρασκευή, 6 Μάρτιος 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.161,533
UNLEADED 95 BIO 1.107,133 1.106,646
UNLEADED 100 BIO 1.175,781 1.176,178
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 871,853 870,816
HEATING GASOIL (ΧΠ) 666,169 665,039
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 945,174 947,462
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 576,426 572,561
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 636,726 632,861
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 611,871 636,197
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 642,940 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 397,474 396,335
Fuel Oil No 380 1%S 388,819 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 431,950 -
KERO SPECIAL 437,360 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 247,870 252,380
ΒΕΑ 30/45 - 269,520
ΒΕΑ 35/40 265,010 -
ΒΕΘ 50/70 251,480 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)