ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Ιουνίου 18th, 2019:

Τρίτη, 18 Ιούνιος 2019

Τρίτη, 18 Ιούνιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.195,765
UNLEADED 95 BIO 1.151,587 1.151,089
UNLEADED 100 BIO 1.220,020 1.220,387
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 941,507 940,490
HEATING GASOIL 863,991 862,862
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 841,918 844,165
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 460,295 456,470
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 520,595 516,770
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 598,751 622,762
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 501,058 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 438,612 437,473
Fuel Oil No 380 1%S 426,276 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 546,460 -
KERO SPECIAL 551,810 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 324,230 323,110
ΒΕΑ 30/45 - 340,040
ΒΕΑ 35/40 341,160 -
ΒΕΘ 50/70 327,800 -

Σάββατο έως Δευτέρα, 15 έως 17 Ιουνίου 2019

Σάββατο έως Δευτέρα, 15 έως 17 Ιουνίου 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.197,891
UNLEADED 95 BIO 1.153,733 1.153,214
UNLEADED 100 BIO 1.222,086 1.222,431
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 941,487 940,429
HEATING GASOIL 864,062 862,914
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 841,633 843,861
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 460,101 456,257
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 520,401 516,557
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 597,866 621,807
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 501,028 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 441,938 440,768
Fuel Oil No 380 1%S 429,906 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 544,710 -
KERO SPECIAL 550,050 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 327,750 326,610
ΒΕΑ 30/45 - 343,510
ΒΕΑ 35/40 344,650 -
ΒΕΘ 50/70 331,310 -