ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Νοεμβρίου 27th, 2018:

Τρίτη, 27 Νοέμβριος 2018

Τρίτη, 27 Νοέμβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.103,401 1.144,122
UNLEADED 95 1.100,300 1.099,486
UNLEADED 100 1.167,503 1.167,543
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 966,128 965,132
HEATING GASOIL (ΧΠ) 759,926 758,827
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 876,699 877,096
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 494,943 491,171
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 555,243 551,471
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 634,478 658,296
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 535,433 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 445,436 444,327
Fuel Oil No 380 1%S 430,801 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 573,810 -
KERO SPECIAL 579,110 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 357,080 355,990
ΒΕΑ 30/45 - 372,770
ΒΕΑ 35/40 373,860 -
ΒΕΘ 50/70 360,620 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)