ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Νοεμβρίου, 2018:

Σάββατο έως Δευτέρα, 17 έως 19 Νοεμβρίου 2018

Σάββατο έως Δευτέρα, 17 έως 19 Νοέμβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.132,457 1.173,157
UNLEADED 95 1.129,345 1.128,501
UNLEADED 100 1.197,362 1.197,382
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.013,287 1.012,250
HEATING GASOIL (ΧΠ) 801,785 800,300
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 911,908 912,284
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 531,301 527,467
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 591,601 587,767
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 661,632 685,582
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 574,089 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 475,163 474,023
Fuel Oil No 380 1%S 458,617 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 621,440 -
KERO SPECIAL 626,780 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 382,680 381,560
ΒΕΑ 30/45 - 398,450
ΒΕΑ 35/40 399,570 -
ΒΕΘ 50/70 386,230 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 16 Νοέμβριος 2018

Παρασκευή, 16 Νοέμβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.138,081 1.178,792
UNLEADED 95 1.134,959 1.134,125
UNLEADED 100 1.203,159 1.203,190
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.020,640 1.019,613
HEATING GASOIL (ΧΠ) 808,884 807,419
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 913,321 913,708
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 533,265 529,440
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 593,565 589,740
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 659,191 683,203
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 577,160 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 480,614 479,475
Fuel Oil No 380 1%S 463,772 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 628,780 -
KERO SPECIAL 634,120 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 388,090 386,970
ΒΕΑ 30/45 - 403,900
ΒΕΑ 35/40 405,010 -
ΒΕΘ 50/70 391,650 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 15 Νοέμβριος 2018

Πέμπτη, 15 Νοέμβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.141,030 1.181,741
UNLEADED 95 1.137,908 1.137,075
UNLEADED 100 1.206,088 1.206,118
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.023,691 1.022,674
HEATING GASOIL (ΧΠ) 812,271 810,796
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 913,098 913,484
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 533,438 529,613
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 593,738 589,913
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 656,222 680,203
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 578,116 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 484,030 482,892
Fuel Oil No 380 1%S 467,138 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 632,670 -
KERO SPECIAL 638,010 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 390,920 389,800
ΒΕΑ 30/45 - 406,710
ΒΕΑ 35/40 407,830 -
ΒΕΘ 50/70 394,480 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 14 Νοέμβριος 2018

Τετάρτη, 14 Νοέμβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.145,068 1.185,778
UNLEADED 95 1.141,956 1.141,132
UNLEADED 100 1.210,013 1.210,054
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.026,854 1.025,827
HEATING GASOIL (ΧΠ) 816,054 814,599
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 916,545 916,932
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 537,109 533,305
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 597,409 593,605
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 658,093 682,023
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 582,235 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 489,024 487,895
Fuel Oil No 380 1%S 472,193 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 636,820 -
KERO SPECIAL 642,150 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 395,410 394,310
ΒΕΑ 30/45 - 411,170
ΒΕΑ 35/40 412,280 -
ΒΕΘ 50/70 398,960 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 13 Νοέμβριος 2018

Τρίτη, 13 Νοέμβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.147,753 1.188,504
UNLEADED 95 1.144,661 1.143,868
UNLEADED 100 1.212,444 1.212,506
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.031,817 1.030,830
HEATING GASOIL (ΧΠ) 820,650 819,227
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 921,956 922,373
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 542,712 538,950
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 603,012 599,250
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 662,141 685,969
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 588,236 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 493,967 492,869
Fuel Oil No 380 1%S 477,085 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 642,140 -
KERO SPECIAL 647,440 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 400,280 399,190
ΒΕΑ 30/45 - 415,970
ΒΕΑ 35/40 417,060 -
ΒΕΘ 50/70 403,810 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο έως Δευτέρα, 10 έως 12 Νοεμβρίου 2018

Σάββατο έως Δευτέρα, 10 έως 12 Νοέμβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.147,915 1.188,656
UNLEADED 95 1.144,834 1.144,031
UNLEADED 100 1.212,393 1.212,464
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.029,101 1.028,115
HEATING GASOIL (ΧΠ) 818,189 816,766
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 924,559 924,966
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 545,316 541,563
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 605,616 601,863
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 664,724 688,460
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 590,848 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 493,580 492,482
Fuel Oil No 380 1%S 476,943 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 640,270 -
KERO SPECIAL 645,550 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 400,250 399,170
ΒΕΑ 30/45 - 415,890
ΒΕΑ 35/40 416,970 -
ΒΕΘ 50/70 403,770 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 9 Νοέμβριος 2018

Παρασκευή, 9 Νοέμβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.152,136 1.192,857
UNLEADED 95 1.149,055 1.148,231
UNLEADED 100 1.216,644 1.216,685
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.030,983 1.029,986
HEATING GASOIL (ΧΠ) 820,336 818,892
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 933,041 933,428
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 553,879 550,106
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 614,179 610,406
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 672,707 696,413
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 599,544 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 498,177 -
Fuel Oil No 380 1%S 481,753 -
LSFO No1 - 497,059
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 643,560 -
KERO SPECIAL 648,840 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 407,020 405,920
ΒΕΑ 30/45 - 422,630
ΒΕΑ 35/40 423,730 -
ΒΕΘ 50/70 410,540 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 7 Νοέμβριος 2018

Τετάρτη, 7 Νοέμβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.160,282 1.200,993
UNLEADED 95 1.157,201 1.156,356
UNLEADED 100 1.225,024 1.225,045
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.031,379 1.030,352
HEATING GASOIL (ΧΠ) 820,610 819,146
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 946,242 946,608
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 567,283 563,489
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 627,583 623,789
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 684,454 708,190
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 613,365 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 501,595 -
Fuel Oil No 380 1%S 485,465 -
LSFO No1 - 500,455
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 644,260 -
KERO SPECIAL 649,550 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 414,690 413,570
ΒΕΑ 30/45 - 430,320
ΒΕΑ 35/40 431,440 -
ΒΕΘ 50/70 418,220 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 8 Νοέμβριος 2018

Πέμπτη, 8 Νοέμβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.155,685 1.196,416
UNLEADED 95 1.152,604 1.151,790
UNLEADED 100 1.220,245 1.220,296
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.030,993 1.029,996
HEATING GASOIL (ΧΠ) 819,857 818,433
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 939,550 939,947
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 560,540 556,777
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 620,840 617,077
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 678,128 701,844
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 606,521 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 499,489 -
Fuel Oil No 380 1%S 483,238 -
LSFO No1 - 498,381
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 643,790 -
KERO SPECIAL 649,060 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 411,070 409,980
ΒΕΑ 30/45 - 426,690
ΒΕΑ 35/40 427,780 -
ΒΕΘ 50/70 414,590 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)