ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Φεβρουαρίου 16th, 2018:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/02/2018

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/02/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.104,805 UNLEADED LRP 1.145,525
UNLEADED 95 1.101,957 UNLEADED 95 1.101,204
UNLEADED 100 1.164,268 UNLEADED 100 1.164,310
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 898,000 DIΕSEL AUTO BIO 897,095
HEATING GASOIL 690,301 HEATING GASOIL 689,284
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 431,850 LPG 428,350
LPG Auto 438,890 LPG Auto 439,170
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 295,460 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 294,450
ΒΕΑ 35/40 310,910 ΒΕΑ 30/45 309,900
ΒΕΘ 50/70 298,710 -