ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Δεκεμβρίου 15th, 2017:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/12/2017

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/12/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.129,030 UNLEADED LRP 1.169,740
UNLEADED 95 1.126,039 UNLEADED 95 1.125,236
UNLEADED 100 1.191,443 UNLEADED 100 1.191,473
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 929,679 DIΕSEL AUTO BIO 928,693
HEATING GASOIL 725,286 HEATING GASOIL 724,209
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 580,300 LPG 577,960
LPG Auto 582,750 LPG Auto 584,320
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 306,110 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 305,040
ΒΕΑ 35/40 322,310 ΒΕΑ 30/45 321,240
ΒΕΘ 50/70 309,520 -

ΠΕΜΠΤΗ 14/12/2017

ΠΕΜΠΤΗ 14/12/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.131,176 UNLEADED LRP 1.171,896
UNLEADED 95 1.128,176 UNLEADED 95 1.127,382
UNLEADED 100 1.193,741 UNLEADED 100 1.193,793
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 931,754 DIΕSEL AUTO BIO 930,787
HEATING GASOIL 727,290 HEATING GASOIL 726,212
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 583,510 LPG 581,170
LPG Auto 586,710 LPG Auto 588,290
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 306,580 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 305,510
ΒΕΑ 35/40 322,810 ΒΕΑ 30/45 321,750
ΒΕΘ 50/70 309,990 -