ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Δεκεμβρίου, 2017:

ΠΕΜΠΤΗ 14/12/2017

ΠΕΜΠΤΗ 14/12/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.131,176 UNLEADED LRP 1.171,896
UNLEADED 95 1.128,176 UNLEADED 95 1.127,382
UNLEADED 100 1.193,741 UNLEADED 100 1.193,793
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 931,754 DIΕSEL AUTO BIO 930,787
HEATING GASOIL 727,290 HEATING GASOIL 726,212
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 583,510 LPG 581,170
LPG Auto 586,710 LPG Auto 588,290
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 306,580 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 305,510
ΒΕΑ 35/40 322,810 ΒΕΑ 30/45 321,750
ΒΕΘ 50/70 309,990 -

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/12/2017

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/12/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.131,074 UNLEADED LRP 1.171,764
UNLEADED 95 1.128,083 UNLEADED 95 1.127,260
UNLEADED 100 1.193,578 UNLEADED 100 1.193,589
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 928,886 DIΕSEL AUTO BIO 927,879
HEATING GASOIL 725,032 HEATING GASOIL 723,944
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 581,920 LPG 579,550
LPG Auto 585,720 LPG Auto 587,260
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 305,910 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 304,830
ΒΕΑ 35/40 322,130 ΒΕΑ 30/45 321,050
ΒΕΘ 50/70 309,330 -

ΤΡΙΤΗ 12/12/2017

ΤΡΙΤΗ 12/12/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.126,243 UNLEADED LRP 1.166,964
UNLEADED 95 1.123,253 UNLEADED 95 1.122,460
UNLEADED 100 1.188,626 UNLEADED 100 1.188,676
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 923,750 DIΕSEL AUTO BIO 922,794
HEATING GASOIL 720,243 HEATING GASOIL 719,184
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 579,800 LPG 577,470
LPG Auto 583,990 LPG Auto 585,580
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 303,960 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 302,890
ΒΕΑ 35/40 320,160 ΒΕΑ 30/45 319,100
ΒΕΘ 50/70 307,370 -

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 09-11/12/2017

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 09-11/12/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.124,321 UNLEADED LRP 1.165,021
UNLEADED 95 1.121,341 UNLEADED 95 1.120,527
UNLEADED 100 1.186,622 UNLEADED 100 1.186,632
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 920,120 DIΕSEL AUTO BIO 919,123
HEATING GASOIL 716,571 HEATING GASOIL 715,483
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 573,920 LPG 571,560
LPG Auto 579,000 LPG Auto 580,550
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 303,510 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 302,430
ΒΕΑ 35/40 319,700 ΒΕΑ 30/45 318,620
ΒΕΘ 50/70 306,920 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08/12/2017

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08/12/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.120,609 UNLEADED LRP 1.161,330
UNLEADED 95 1.117,639 UNLEADED 95 1.116,836
UNLEADED 100 1.182,717 UNLEADED 100 1.182,747
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 916,835 DIΕSEL AUTO BIO 915,858
HEATING GASOIL 713,092 HEATING GASOIL 712,015
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 566,850 LPG 564,520
LPG Auto 572,640 LPG Auto 574,210
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 304,680 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 303,620
ΒΕΑ 35/40 320,820 ΒΕΑ 30/45 319,760
ΒΕΘ 50/70 308,080 -

ΠΕΜΠΤΗ 07/12/2017

ΠΕΜΠΤΗ 07/12/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.121,473 UNLEADED LRP 1.162,174
UNLEADED 95 1.118,503 UNLEADED 95 1.117,700
UNLEADED 100 1.183,460 UNLEADED 100 1.183,490
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 918,746 DIΕSEL AUTO BIO 917,770
HEATING GASOIL 714,201 HEATING GASOIL 713,124
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 564,130 LPG 561,790
LPG Auto 570,310 LPG Auto 571,870
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 308,600 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 307,530
ΒΕΑ 35/40 324,700 ΒΕΑ 30/45 323,640
ΒΕΘ 50/70 311,990 -

ΤΕΤΑΡΤΗ 06/12/2017

ΤΕΤΑΡΤΗ 06/12/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,123,538 UNLEADED LRP 1,164,238
UNLEADED 95 1,120,569 UNLEADED 95 1,119,755
UNLEADED 100 1,185,524 UNLEADED 100 1,185,524
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 920,323 DIΕSEL AUTO BIO 919,326
HEATING GASOIL 715,015 HEATING GASOIL 713,927
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 561,420 LPG 559,070
LPG Auto 567,920 LPG Auto 569,450
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 311,990 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 310,910
ΒΕΑ 35/40 328,090 ΒΕΑ 30/45 327,010
ΒΕΘ 50/70 315,380 -

ΤΡΙΤΗ 05/12/2017

ΤΡΙΤΗ 05/12/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.124,341 UNLEADED LRP 1,165,052
UNLEADED 95 1.121,361 UNLEADED 95 1,120,569
UNLEADED 100 1.186,348 UNLEADED 100 1,186,388
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 921,451 DIΕSEL AUTO BIO 920,486
HEATING GASOIL 715,696 HEATING GASOIL 714,639
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 562,500 LPG 560,180
LPG Auto 568,900 LPG Auto 570,460
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 312,920 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 311,850
ΒΕΑ 35/40 329,020 ΒΕΑ 30/45 327,960
ΒΕΘ 50/70 316,310 -

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 02-04/12/2017

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 02-04/12/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.126,548 UNLEADED LRP 1.167,238
UNLEADED 95 1.123,578 UNLEADED 95 1.122,765
UNLEADED 100 1.188,565 UNLEADED 100 1.188,575
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 923,140 DIΕSEL AUTO BIO 922,154
HEATING GASOIL 717,344 HEATING GASOIL 716,266
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 561,800 LPG 559,450
LPG Auto 568,490 LPG Auto 570,020
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 312,790 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 311,710
ΒΕΑ 35/40 328,880 ΒΕΑ 30/45 327,800
ΒΕΘ 50/70 316,170 -