ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Ιουλίου 3rd, 2017:

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 01-03/07/2017

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 01-03/07/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.068,966 UNLEADED LRP 1.109,676
UNLEADED 95 1.065,864 UNLEADED 95 1.065,041
UNLEADED 100 1.132,681 UNLEADED 100 1.132,711
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 841,902 DIΕSEL AUTO BIO 840,875
HEATING GASOIL 759,952 HEATING GASOIL 758,844
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 360,150 LPG 357,720
LPG Auto 372,520 LPG Auto 374,150
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 265,070 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 263,970
ΒΕΑ 35/40 281,870 ΒΕΑ 30/45 280,760
ΒΕΘ 50/70 268,610 -