ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Ιουλίου, 2017:

ΤΡΙΤΗ 18/07/2017

ΤΡΙΤΗ 18/07/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,074,772 UNLEADED LRP 1,115,494
UNLEADED 95 1,071,701 UNLEADED 95 1,070,867
UNLEADED 100 1,138,223 UNLEADED 100 1,138,253
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 850,699 DIΕSEL AUTO BIO 849,693
HEATING GASOIL 766,756 HEATING GASOIL 765,647
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 393,440 LPG 391,030
LPG Auto 404,760 LPG Auto 406,370
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 264,590 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 263,490
ΒΕΑ 35/40 281,290 ΒΕΑ 30/45 280,180
ΒΕΘ 50/70 268,110 -

ΔΕΥΤΕΡΑ 15-17/07/2017

ΔΕΥΤΕΡΑ 15-17/07/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,071,763 UNLEADED LRP 1,107,978
UNLEADED 95 1,068,670 UNLEADED 95 1,063,352
UNLEADED 100 1,135,244 UNLEADED 100 1,130,759
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 848,400 DIΕSEL AUTO BIO 841,688
HEATING GASOIL 764,895 HEATING GASOIL 759,363
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 390,140 LPG 382,410
LPG Auto 401,560 LPG Auto 397,700
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 261,890 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 256,490
ΒΕΑ 35/40 278,610 ΒΕΑ 30/45 273,220
ΒΕΘ 50/70 265,410 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/07/2017

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/07/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,069,759 UNLEADED LRP 1,110,540
UNLEADED 95 1,066,668 UNLEADED 95 1,065,925
UNLEADED 100 1,133,240 UNLEADED 100 1,133,372
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 845,786 DIΕSEL AUTO BIO 844,851
HEATING GASOIL 763,206 HEATING GASOIL 762,169
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 388,000 LPG 385,670
LPG Auto 399,340 LPG Auto 401,040
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 259,630 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 258,580
ΒΕΑ 35/40 276,360 ΒΕΑ 30/45 275,310
ΒΕΘ 50/70 263,150 -

ΠΕΜΠΤΗ 13/07/2017

ΠΕΜΠΤΗ 13/07/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,067,247 UNLEADED LRP 1,107,978
UNLEADED 95 1,064,155 UNLEADED 95 1,063,352
UNLEADED 100 1,130,718 UNLEADED 100 1,130,759
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 842,685 DIΕSEL AUTO BIO 841,688
HEATING GASOIL 760,451 HEATING GASOIL 759,363
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 384,810 LPG 382,410
LPG Auto 396,060 LPG Auto 397,700
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 257,580 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 256,490
ΒΕΑ 35/40 274,310 ΒΕΑ 30/45 273,220
ΒΕΘ 50/70 261,100 -

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/07/2017

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/07/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,069,179 UNLEADED LRP 1,109,880
UNLEADED 95 1,066,088 UNLEADED 95 1,065,254
UNLEADED 100 1,132,752 UNLEADED 100 1,132,783
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 844,597 DIΕSEL AUTO BIO 843,591
HEATING GASOIL 762,424 HEATING GASOIL 761,315
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 384,510 LPG 382,090
LPG Auto 395,580 LPG Auto 397,200
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 259,430 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 258,320
ΒΕΑ 35/40 276,180 ΒΕΑ 30/45 275,080
ΒΕΘ 50/70 262,960 -

ΤΡΙΤΗ 11/07/2017

ΤΡΙΤΗ 11/07/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,070,644 UNLEADED LRP 1,111,364
UNLEADED 95 1,067,552 UNLEADED 95 1,066,729
UNLEADED 100 1,134,338 UNLEADED 100 1,134,379
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 846,580 DIΕSEL AUTO BIO 845,573
HEATING GASOIL 764,254 HEATING GASOIL 763,145
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 384,100 LPG 381,680
LPG Auto 394,980 LPG Auto 396,620
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 260,580 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 259,480
ΒΕΑ 35/40 277,360 ΒΕΑ 30/45 276,260
ΒΕΘ 50/70 264,110 -

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 8-10/07/2017

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 8-10/07/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,074,051 UNLEADED LRP 1,114,761
UNLEADED 95 1,070,949 UNLEADED 95 1,070,126
UNLEADED 100 1,137,826 UNLEADED 100 1,137,858
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 850,251 DIΕSEL AUTO BIO 849,244
HEATING GASOIL 767,895 HEATING GASOIL 766,786
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 384,410 LPG 381,990
LPG Auto 395,440 LPG Auto 397,070
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 263,410 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 262,310
ΒΕΑ 35/40 280,210 ΒΕΑ 30/45 279,100
ΒΕΘ 50/70 266,950 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07/07/2017

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07/07/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,079,054 UNLEADED LRP 1,119,796
UNLEADED 95 1,075,952 UNLEADED 95 1,075,149
UNLEADED 100 1,142,963 UNLEADED 100 1,143,014
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 854,502 DIΕSEL AUTO BIO 853,506
HEATING GASOIL 772,319 HEATING GASOIL 771,231
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 384,960 LPG 382,550
LPG Auto 396,090 LPG Auto 397,740
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 267,490 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 266,390
ΒΕΑ 35/40 284,300 ΒΕΑ 30/45 283,200
ΒΕΘ 50/70 271,030 -

ΠΕΜΠΤΗ 06/07/2017

ΠΕΜΠΤΗ 06/07/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,077,407 UNLEADED LRP 1,118,107
UNLEADED 95 1,074,305 UNLEADED 95 1,073,471
UNLEADED 100 1,141,254 UNLEADED 100 1,141,274
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 852,377 DIΕSEL AUTO BIO 851,350
HEATING GASOIL 770,468 HEATING GASOIL 769,350
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 379,640 LPG 377,210
LPG Auto 391,090 LPG Auto 392,710
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 268,040 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 266,930
ΒΕΑ 35/40 284,840 ΒΕΑ 30/45 283,730
ΒΕΘ 50/70 271,580 -