ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Ιανουαρίου, 2017:

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/01/2017

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/01/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.150,661 UNLEADED LRP 1.181,120
UNLEADED 95 1.147,346 UNLEADED 95 1.146,379
UNLEADED 100 1.219,390 UNLEADED 100 1.219,339
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 912,207 DIΕSEL AUTO BIO 911,109
HEATING GASOIL 707,479 HEATING GASOIL 706,208
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 584,580 LPG 580,170
LPG Auto 583,760 LPG Auto 583,860
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 312,640 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 311,460
ΒΕΑ 35/40 330,560 ΒΕΑ 30/45 329,380
ΒΕΘ 50/70 316,410 -

ΤΡΙΤΗ 17/01/2017

ΤΡΙΤΗ 17/01/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.148,719 UNLEADED LRP 1.179,188
UNLEADED 95 1.145,404 UNLEADED 95 1.144,427
UNLEADED 100 1.217,702 UNLEADED 100 1.217,661
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 913,092 DIΕSEL AUTO BIO 911,994
HEATING GASOIL 708,303 HEATING GASOIL 707,022
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 588,060 LPG 583,640
LPG Auto 587,120 LPG Auto 587,230
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 311,990 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 310,800
ΒΕΑ 35/40 329,990 ΒΕΑ 30/45 328,800
ΒΕΘ 50/70 315,780 -

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 14-16/01/2017

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 14-16/01/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,143,431 UNLEADED LRP 1,173,880
UNLEADED 95 1,140,115 UNLEADED 95 1,139,129
UNLEADED 100 1,212,383 UNLEADED 100 1,212,322
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 911,241 DIΕSEL AUTO BIO 910,123
HEATING GASOIL 706,746 HEATING GASOIL 705,445
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 588,200 LPG 583,760
LPG Auto 587,410 LPG Auto 587,490
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 309,790 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 308,590
ΒΕΑ 35/40 327,800 ΒΕΑ 30/45 326,600
ΒΕΘ 50/70 313,590 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/01/2017

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/01/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.139,546 UNLEADED LRP 1,170,046
UNLEADED 95 1.136,219 UNLEADED 95 1,135,274
UNLEADED 100 1.208,671 UNLEADED 100 1,208,661
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 912,797 DIΕSEL AUTO BIO 911,699
HEATING GASOIL 708,283 HEATING GASOIL 707,022
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 589,690 LPG 585,280
LPG Auto 588,970 LPG Auto 589,100
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 309,800 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 308,630
ΒΕΑ 35/40 327,880 ΒΕΑ 30/45 326,700
ΒΕΘ 50/70 313,610 -

ΠΕΜΠΤΗ 12/01/2017

ΠΕΜΠΤΗ 12/01/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.139,769 UNLEADED LRP 1.170,209
UNLEADED 95 1.136,423 UNLEADED 95 1.135,437
UNLEADED 100 1.209,027 UNLEADED 100 1.208,956
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 915,014 DIΕSEL AUTO BIO 913,885
HEATING GASOIL 710,469 HEATING GASOIL 709,157
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 591,780 LPG 587,310
LPG Auto 590,890 LPG Auto 590,960
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 311,880 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 310,670
ΒΕΑ 35/40 329,990 ΒΕΑ 30/45 328,780
ΒΕΘ 50/70 315,690 -

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/01/2017

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/01/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,140,227 UNLEADED LRP 1,170,676
UNLEADED 95 1,136,881 UNLEADED 95 1,135,905
UNLEADED 100 1,209,495 UNLEADED 100 1,209,433
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 915,981 DIΕSEL AUTO BIO 914,851
HEATING GASOIL 711,801 HEATING GASOIL 710,490
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 584,930 LPG 580,460
LPG Auto 584,630 LPG Auto 584,710
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 314,530 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 313,330
ΒΕΑ 35/40 332,640 ΒΕΑ 30/45 331,440
ΒΕΘ 50/70 318,340 -

ΤΡΙΤΗ 10/01/2017

ΤΡΙΤΗ 10/01/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,145,281 UNLEADED LRP 1,175,731
UNLEADED 95 1,141,926 UNLEADED 95 1,140,939
UNLEADED 100 1,214,804 UNLEADED 100 1,214,743
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 920,466 DIΕSEL AUTO BIO 919,336
HEATING GASOIL 716,469 HEATING GASOIL 715,168
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 582,020 LPG 577,540
LPG Auto 581,890 LPG Auto 581,970
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 318,540 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 317,330
ΒΕΑ 35/40 336,710 ΒΕΑ 30/45 335,500
ΒΕΘ 50/70 322,360 -

ΔΕΥΤΕΡΑ 09/01/2017

 ΔΕΥΤΕΡΑ 09/01/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.149,237 UNLEADED LRP 1.179,737
UNLEADED 95 1.145,881 UNLEADED 95 1.144,925
UNLEADED 100 1.219,025 UNLEADED 100 1.219,003
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 922,977 DIΕSEL AUTO BIO 921,879
HEATING GASOIL 719,449 HEATING GASOIL 718,187
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 575,650 LPG 571,210
LPG Auto 576,220 LPG Auto 576,350
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 320,150 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 318,960
ΒΕΑ 35/40 338,370 ΒΕΑ 30/45 337,180
ΒΕΘ 50/70 323,980 -

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 07-08/01/2017

 ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 07-08/01/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.149,237 UNLEADED LRP 1.179,026
UNLEADED 95 1.145,881 UNLEADED 95 1.144,214
UNLEADED 100 1.219,025 UNLEADED 100 1.218,282
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 922,977 DIΕSEL AUTO BIO 920,933
HEATING GASOIL 719,449 HEATING GASOIL 717,150
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 575,650 LPG 570,980
LPG Auto 576,220 LPG Auto 575,980
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 320,150 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 318,050
ΒΕΑ 35/40 338,370 ΒΕΑ 30/45 336,270
ΒΕΘ 50/70 323,980 -