ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Αυγούστου 18th, 2016:

ΠΕΜΠΤΗ 18/8/2016

ΠΕΜΠΤΗ 18/8/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.030,944 UNLEADED LRP 1.061,393
UNLEADED 95 1.027,802 UNLEADED 95 1.026,876
UNLEADED 100 1.095,300 UNLEADED 100 1.095,249
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 757,058 DIΕSEL AUTO BIO 756,010
HEATING GASOIL 678,800 HEATING GASOIL 677,610
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 400,890 LPG 397,510
LPG Auto 400,510 LPG Auto 401,340
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 229,340 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 228,190
ΒΕΑ 35/40 246,350 ΒΕΑ 30/45 245,200
ΒΕΘ 50/70 232,920 - -