ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Αυγούστου, 2016:

ΠΕΜΠΤΗ 18/8/2016

ΠΕΜΠΤΗ 18/8/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.030,944 UNLEADED LRP 1.061,393
UNLEADED 95 1.027,802 UNLEADED 95 1.026,876
UNLEADED 100 1.095,300 UNLEADED 100 1.095,249
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 757,058 DIΕSEL AUTO BIO 756,010
HEATING GASOIL 678,800 HEATING GASOIL 677,610
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 400,890 LPG 397,510
LPG Auto 400,510 LPG Auto 401,340
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 229,340 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 228,190
ΒΕΑ 35/40 246,350 ΒΕΑ 30/45 245,200
ΒΕΘ 50/70 232,920 - -

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/8/2016

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/8/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.026,133 UNLEADED LRP 1.056,593
UNLEADED 95 1.022,981 UNLEADED 95 1.022,055
UNLEADED 100 1.090,591 UNLEADED 100 1.090,540
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 752,797 DIΕSEL AUTO BIO 751,749
HEATING GASOIL 674,091 HEATING GASOIL 672,901
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 395,910 LPG 392,520
LPG Auto 395,630 LPG Auto 396,470
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 224,400 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 223,240
ΒΕΑ 35/40 241,450 ΒΕΑ 30/45 240,300
ΒΕΘ 50/70 227,990 - -

ΤΡΙΤΗ 16/8/2016

ΤΡΙΤΗ 16/8/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.020,794 UNLEADED LRP 1.051,233
UNLEADED 95 1.017,642 UNLEADED 95 1.016,686
UNLEADED 100 1.085,334 UNLEADED 100 1.085,252
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 745,026 DIΕSEL AUTO BIO 743,949
HEATING GASOIL 666,127 HEATING GASOIL 664,907
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 390,280 LPG 386,870
LPG Auto 390,080 LPG Auto 390,900
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 218,110 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 216,930
ΒΕΑ 35/40 235,200 ΒΕΑ 30/45 234,030
ΒΕΘ 50/70 221,700 - -

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΕΩΣ 15/8/2016

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΕΩΣ 15/8/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.017,439 UNLEADED LRP 1.047,867
UNLEADED 95 1.014,275 UNLEADED 95 1.013,319
UNLEADED 100 1.082,068 UNLEADED 100 1.081,987
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 739,860 DIΕSEL AUTO BIO 738,783
HEATING GASOIL 660,657 HEATING GASOIL 659,446
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 383,840 LPG 380,420
LPG Auto 384,250 LPG Auto 385,070
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 214,160 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 212,980
ΒΕΑ 35/40 231,300 ΒΕΑ 30/45 230,120
ΒΕΘ 50/70 217,770 - -

Παρασκευή, 12 Αύγουστος 2016

Παρασκευή, 12 Αύγουστος 2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.016,818 UNLEADED LRP 1.047,257
UNLEADED 95 1.013,645 UNLEADED 95 1.012,709
UNLEADED 100 1.081,530 UNLEADED 100 1.081,469
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 736,189 DIΕSEL AUTO BIO 735,121
HEATING GASOIL 656,853 HEATING GASOIL 655,643
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 377,390 LPG 373,960
LPG Auto 378,560 LPG Auto 379,390
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 211,220 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 210,040
ΒΕΑ 35/40 228,380 ΒΕΑ 30/45 227,200
ΒΕΘ 50/70 214,830 - -

Πέμπτη, 11 Αύγουστος 2016

Πέμπτη, 11 Αύγουστος 2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.014,926 UNLEADED LRP 1.045,365
UNLEADED 95 1.011,764 UNLEADED 95 1.010,807
UNLEADED 100 1.079,617 UNLEADED 100 1.079,547
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 730,321 DIΕSEL AUTO BIO 729,253
HEATING GASOIL 651,575 HEATING GASOIL 650,364
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 368,800 LPG 365,380
LPG Auto 370,760 LPG Auto 371,600
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 207,660 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 206,480
ΒΕΑ 35/40 224,820 ΒΕΑ 30/45 223,650
ΒΕΘ 50/70 211,270 - -

Τετάρτη, 10 Αύγουστος 2016

Τετάρτη, 10 Αύγουστος 2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.014,326 UNLEADED LRP 1.044,775
UNLEADED 95 1.011,154 UNLEADED 95 1.010,207
UNLEADED 100 1.079,079 UNLEADED 100 1.079,017
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 727,565 DIΕSEL AUTO BIO 726,497
HEATING GASOIL 649,266 HEATING GASOIL 648,066
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 362,870 LPG 359,460
LPG Auto 365,510 LPG Auto 366,360
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 206,630 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 205,470
ΒΕΑ 35/40 223,810 ΒΕΑ 30/45 222,650
ΒΕΘ 50/70 210,250 - -

Τρίτη, 9 Αύγουστος 2016

Τρίτη, 9 Αύγουστος 2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.010,258 UNLEADED LRP 1.040,687
UNLEADED 95 1.007,096 UNLEADED 95 1.006,129
UNLEADED 100 1.074,787 UNLEADED 100 1.074,695
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 721,544 DIΕSEL AUTO BIO 720,446
HEATING GASOIL 643,693 HEATING GASOIL 642,462
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 358,260 LPG 354,820
LPG Auto 361,000 LPG Auto 361,810
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 203,070 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 201,890
ΒΕΑ 35/40 220,210 ΒΕΑ 30/45 219,020
ΒΕΘ 50/70 206,680 - -

Σάββατο- Δευτέρα, 6-8 Αύγουστος 2016

Σάββατο, 6 Αύγουστος 2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.003,912 UNLEADED LRP 1.034,371
UNLEADED 95 1.000,760 UNLEADED 95 999,824
UNLEADED 100 1.068,227 UNLEADED 100 1.068,166
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 715,340 DIΕSEL AUTO BIO 714,293
HEATING GASOIL 637,662 HEATING GASOIL 636,472
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 352,340 LPG 348,950
LPG Auto 355,240 LPG Auto 356,080
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 199,730 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 198,580
ΒΕΑ 35/40 216,820 ΒΕΑ 30/45 215,670
ΒΕΘ 50/70 203,330 - -