ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Μαΐου, 2016:

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/05/2016

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/05/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.051,650 UNLEADED LRP 1.051,590
UNLEADED 95 1.048,539 UNLEADED 95 1.047,633
UNLEADED 100 1.115,661 UNLEADED 100 1.115,609
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 754,759 DIΕSEL AUTO BIO 753,722
HEATING GASOIL 679,573 HEATING GASOIL 678,403
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 361,500 LPG 358,410
LPG Auto 371,790 LPG Auto 372,770
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 206,560 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 205,420
ΒΕΑ 35/40 223,390 ΒΕΑ 30/45 222,250
ΒΕΘ 50/70 210,110 -

ΤΡΙΤΗ 17/05/2016

ΤΡΙΤΗ 17/05/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.045,721 UNLEADED LRP 1.045,671
UNLEADED 95 1.042,620 UNLEADED 95 1.041,704
UNLEADED 100 1.109,527 UNLEADED 100 1.109,477
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 749,156 DIΕSEL AUTO BIO 748,119
HEATING GASOIL 673,602 HEATING GASOIL 672,433
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 350,250 LPG 347,160
LPG Auto 361,890 LPG Auto 362,860
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 205,150 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 204,010
ΒΕΑ 35/40 221,940 ΒΕΑ 30/45 220,800
ΒΕΘ 50/70 208,680 -

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 14-16/05/2016

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 14-16/05/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.035,866 UNLEADED LRP 1.035,785
UNLEADED 95 1.032,775 UNLEADED 95 1.031,828
UNLEADED 100 1.099,490 UNLEADED 100 1.099,409
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 741,731 DIΕSEL AUTO BIO 740,674
HEATING GASOIL 665,975 HEATING GASOIL 664,775
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 342,640 LPG 339,530
LPG Auto 354,510 LPG Auto 355,450
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 201,230 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 200,080
ΒΕΑ 35/40 218,010 ΒΕΑ 30/45 216,860
ΒΕΘ 50/70 204,760 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/05/2016

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/05/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.027,242 UNLEADED LRP 1.027,161
UNLEADED 95 1.024,141 UNLEADED 95 1.023,215
UNLEADED 100 1.090,988 UNLEADED 100 1.090,611
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 734,175 DIΕSEL AUTO BIO 733,128
HEATING GASOIL 657,687 HEATING GASOIL 656,507
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 338,350 LPG 335,260
LPG Auto 349,680 LPG Auto 350,640
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 195,950 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 194,800
ΒΕΑ 35/40 212,710 ΒΕΑ 30/45 211,560
ΒΕΘ 50/70 199,470 -

ΠΕΜΠΤΗ 12/05/2016

ΠΕΜΠΤΗ 12/05/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.023,795 UNLEADED LRP 1.023,714
UNLEADED 95 1.020,703 UNLEADED 95 1.019,767
UNLEADED 100 1.042,782 UNLEADED 100 1.087,062
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 732,131 DIΕSEL AUTO BIO 731,074
HEATING GASOIL 654,402 HEATING GASOIL 653,202
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 337,440 LPG 334,340
LPG Auto 348,330 LPG Auto 349,280
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 192,640 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 191,480
ΒΕΑ 35/40 209,380 ΒΕΑ 30/45 208,230
ΒΕΘ 50/70 196,160 -

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/05/2016

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/05/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.021,048 UNLEADED LRP 1.020,988
UNLEADED 95 1.017,957 UNLEADED 95 1.017,032
UNLEADED 100 1.084,327 UNLEADED 100 1.084,265
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 729,416 DIΕSEL AUTO BIO 728,379
HEATING GASOIL 650,435 HEATING GASOIL 649,256
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 336,390 LPG 333,310
LPG Auto 346,980 LPG Auto 347,940
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 189,380 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 188,240
ΒΕΑ 35/40 206,120 ΒΕΑ 30/45 204,970
ΒΕΘ 50/70 192,900 -

ΤΡΙΤΗ 10/05/2016

ΤΡΙΤΗ 10/05/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.021,415 UNLEADED LRP 1.021,334
UNLEADED 95 1.018,333 UNLEADED 95 1.017,398
UNLEADED 100 1.084,530 UNLEADED 100 1.084,438
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 728,764 DIΕSEL AUTO BIO 727,707
HEATING GASOIL 649,083 HEATING GASOIL 547,393
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 338,060 LPG 334,960
LPG Auto 348,390 LPG Auto 349,330
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 187,030 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 185,870
ΒΕΑ 35/40 203,710 ΒΕΑ 30/45 202,560
ΒΕΘ 50/70 190,540 -

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 07-09/05/2016

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 07-09/05/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.022,503 UNLEADED LRP 1.022,452
UNLEADED 95 1.019,432 UNLEADED 95 1.018,527
UNLEADED 100 1.085,405 UNLEADED 100 1.085,354
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 730,381 DIΕSEL AUTO BIO 729,354
HEATING GASOIL 650,262 HEATING GASOIL 548,603
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 339,590 LPG 336,540
LPG Auto 349,970 LPG Auto 350,940
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 186,760 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 185,630
ΒΕΑ 35/40 203,390 ΒΕΑ 30/45 202,260
ΒΕΘ 50/70 190,260 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06/05/2016

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06/05/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.025,635 UNLEADED LRP 1.025,595
UNLEADED 95 1.022,574 UNLEADED 95 1.021,670
UNLEADED 100 1.088,506 UNLEADED 100 1.088,456
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 731,775 DIΕSEL AUTO BIO 730,758
HEATING GASOIL 653,242 HEATING GASOIL 652,083
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 340,660 LPG 337,620
LPG Auto 351,160 LPG Auto 352,120
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 186,860 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 185,740
ΒΕΑ 35/40 203,460 ΒΕΑ 30/45 202,340
ΒΕΘ 50/70 190,360 -