ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Ιανουαρίου 28th, 2016:

ΠΕΜΠΤΗ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

ΠΕΜΠΤΗ 28/01/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 994,048 UNLEADED LRP 993,986
UNLEADED 95 990,803 UNLEADED 95 989,827
UNLEADED 100 1060,081 UNLEADED 100 1060,010
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 651,331 DIΕSEL AUTO BIO 650,120
HEATING GASOIL 481,085 HEATING GASOIL 479,854
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 393,760 LPG 390,210
LPG Auto 397,130 LPG Auto 397,900
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 139,830 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 138,620
ΒΕΑ 35/40 157,450 ΒΕΑ 30/45 156,240
ΒΕΘ 50/70 143,540 - -