ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Ιανουαρίου, 2016:

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 16–18/01/2016

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 16-18/01/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 982.454 UNLEADED LRP 982.382
UNLEADED 95 979.220 UNLEADED 95 978.243
UNLEADED 100 1048.172 UNLEADED 100 1048.112
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 647.598 DIΕSEL AUTO BIO 646.387
HEATING GASOIL 476.731 HEATING GASOIL 475.501
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 366.200 LPG 362.660
LPG Auto 368.890 LPG Auto 369.650
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 121.950 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 120.750
ΒΕΑ 35/40 139.530 ΒΕΑ 30/45 138.320
ΒΕΘ 50/70 125.650 - -

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/01/2016

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/01/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 986,085 UNLEADED LRP
UNLEADED 95 982,840 UNLEADED 95
UNLEADED 100 1051,884 UNLEADED 100
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 651,035 DIΕSEL AUTO BIO
HEATING GASOIL 480,505 HEATING GASOIL
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 373,060 LPG
LPG Auto 375,810 LPG Auto
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 123,130 ΒΕΑ 50/70 & 70/100
ΒΕΑ 35/40 140,720 ΒΕΑ 30/45
ΒΕΘ 50/70 126,830 - -

ΠΕΜΠΤΗ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

ΠΕΜΠΤΗ 14/01/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 988.749 UNLEADED LRP 988.687
UNLEADED 95 985.495 UNLEADED 95 984.538
UNLEADED 100 1054.631 UNLEADED 100 1054.569
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 655.500 DIΕSEL AUTO BIO 654.300
HEATING GASOIL 484.847 HEATING GASOIL 483.617
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 380.000 LPG 376.460
LPG Auto 382.390 LPG Auto 383.160
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 124.610 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 123.410
ΒΕΑ 35/40 142.210 ΒΕΑ 30/45 141.010
ΒΕΘ 50/70 128.320 - -

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/01/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 994,678 UNLEADED LRP
UNLEADED 95 991,434 UNLEADED 95
UNLEADED 100 1060,559 UNLEADED 100
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 662,202 DIΕSEL AUTO BIO
HEATING GASOIL 491,356 HEATING GASOIL
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 392,270 LPG
LPG Auto 393,840 LPG Auto
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 129,320 ΒΕΑ 50/70 & 70/100
ΒΕΑ 35/40 146,900 ΒΕΑ 30/45
ΒΕΘ 50/70 133,020 - -

ΤΡΙΤΗ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

ΤΡΙΤΗ 12/01/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1000,688 UNLEADED LRP 1000,607
UNLEADED 95 997,434 UNLEADED 95 996,448
UNLEADED 100 1066,783 UNLEADED 100 1066,702
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 669,128 DIΕSEL AUTO BIO 667,917
HEATING GASOIL 497,488 HEATING GASOIL 496,238
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 406,500 LPG 402,930
LPG Auto 407,350 LPG Auto 408,100
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 133,470 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 132,260
ΒΕΑ 35/40 151,080 ΒΕΑ 30/45 149,880
ΒΕΘ 50/70 137,180 - -

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 09–11/01/2016

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 09-11/01/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1010.330 UNLEADED LRP 1010.258
UNLEADED 95 1007.075 UNLEADED 95 1006.089
UNLEADED 100 1076.760 UNLEADED 100 1076.689
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 677.732 DIΕSEL AUTO BIO 676.512
HEATING GASOIL 505.472 HEATING GASOIL 504.222
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 424.080 LPG 420.510
LPG Auto 424.110 LPG Auto 424.860
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 139.380 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 138.170
ΒΕΑ 35/40 157.060 ΒΕΑ 30/45 155.840
ΒΕΘ 50/70 143.100 - -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08/01/2016

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08/01/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1017.947 UNLEADED LRP 1018.832
UNLEADED 95 1014.682 UNLEADED 95 1014.672
UNLEADED 100 1084.418 UNLEADED 100 1085.313
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 682.959 DIΕSEL AUTO BIO 683.518
HEATING GASOIL 510.608 HEATING GASOIL 511.065
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 438.050 LPG 434.500
LPG Auto 437.700 LPG Auto 438.490
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 143.550 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 141.880
ΒΕΑ 35/40 161.210 ΒΕΑ 30/45 159.540
ΒΕΘ 50/70 147.260 - -

ΠΕΜΠΤΗ 07 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

ΠΕΜΠΤΗ 07/01/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1019,666 UNLEADED LRP 1020,530
UNLEADED 95 1016,412 UNLEADED 95 1016,370
UNLEADED 100 1086,136 UNLEADED 100 1087,012
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 684,403 DIΕSEL AUTO BIO 684,942
HEATING GASOIL 511,259 HEATING GASOIL 511,696
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 441,700 LPG 438,130
LPG Auto 441,510 LPG Auto 442,270
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 143,790 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 142,110
ΒΕΑ 35/40 161,440 ΒΕΑ 30/45 159,760
ΒΕΘ 50/70 147,510 - -

ΤΕΤΑΡΤΗ 06 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

ΤΕΤΑΡΤΗ 06/01/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1020,907 UNLEADED LRP 1021,781
UNLEADED 95 1017,662 UNLEADED 95 1017,632
UNLEADED 100 1087,133 UNLEADED 100 1088,018
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 685,685 DIΕSEL AUTO BIO 686,223
HEATING GASOIL 276,330 HEATING GASOIL 512,825
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 442,690 LPG 439,150
LPG Auto 442,670 LPG Auto 443,440
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 144,910 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 143,250
ΒΕΑ 35/40 162,490 ΒΕΑ 30/45 160,830
ΒΕΘ 50/70 148,610 - -