ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Νοεμβρίου 20th, 2015:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/11/2015
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1035.856 UNLEADED LRP 1035.775
UNLEADED 95 1032.551 UNLEADED 95 1031.564
UNLEADED 100 1103.294 UNLEADED 100 1103.222
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 766.770 DIΕSEL AUTO BIO 765.539
HEATING GASOIL 588.978 HEATING GASOIL 587.707
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 455.130 LPG 451.520
LPG Auto 459.800 LPG Auto 460.580
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 192.120 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 190.430
ΒΕΑ 35/40 209.990 ΒΕΑ 30/45 208.300
ΒΕΘ 50/70 195.880 - -