ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Νοεμβρίου, 2015:

ΤΡΙΤΗ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΤΡΙΤΗ 17/11/2015
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1035.612 UNLEADED LRP 1035.551
UNLEADED 95 1032.327 UNLEADED 95 1035.551
UNLEADED 100 1102.785 UNLEADED 100 1102.734
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 769.547 DIΕSEL AUTO BIO 768.336
HEATING GASOIL 592.232 HEATING GASOIL 591.002
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 452.520 LPG 448.950
LPG Auto 456.700 LPG Auto 457.490
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 195.940 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 194.270
ΒΕΑ 35/40 213.740 ΒΕΑ 30/45 212.060
ΒΕΘ 50/70 199.690 - -

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 14/11/2015- 16/11/2015

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 14-16/11/2015
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1041,918 UNLEADED LRP 1041,837
UNLEADED 95 1038,633 UNLEADED 95 1037,646
UNLEADED 100 1109,192 UNLEADED 100 1109,100
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 777,143 DIΕSEL AUTO BIO 775,923
HEATING GASOIL 598,884 HEATING GASOIL 597,623
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 461,450 LPG 457,850
LPG Auto 465,240 LPG Auto 466,000
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 202,730 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 201,040
ΒΕΑ 35/40 220,530 ΒΕΑ 30/45 218,840
ΒΕΘ 50/70 206,480 - -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/11/2015
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1046,688 UNLEADED LRP 1046,636
UNLEADED 95 1043,412 UNLEADED 95 1042,437
UNLEADED 100 1114,013 UNLEADED 100 1113,962
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 782,534 DIΕSEL AUTO BIO 781,313
HEATING GASOIL 602,331 HEATING GASOIL 601,101
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 468,820 LPG 465,240
LPG Auto 472,480 LPG Auto 473,270
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 208,590 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 206,910
ΒΕΑ 35/40 226,380 ΒΕΑ 30/45 224,700
ΒΕΘ 50/70 212,330 - -

ΠΕΜΠΤΗ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΠΕΜΠΤΗ 12/11/2015
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1050,654 UNLEADED LRP 1050,583
UNLEADED 95 1047,379 UNLEADED 95 1046,402
UNLEADED 100 1117,826 UNLEADED 100 1117,745
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 785,839 DIΕSEL AUTO BIO 784,618
HEATING GASOIL 603,552 HEATING GASOIL 602,291
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 474,010 LPG 470,420
LPG Auto 477,640 LPG Auto 478,400
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 212,980 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 211,300
ΒΕΑ 35/40 230,720 ΒΕΑ 30/45 229,030
ΒΕΘ 50/70 216,720 - -

ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/11/2015
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1052,138 UNLEADED LRP 1052,067
UNLEADED 95 1048,874 UNLEADED 95 1047,897
UNLEADED 100 1119,087 UNLEADED 100 1119,016
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 787,232 DIΕSEL AUTO BIO 786,022
HEATING GASOIL 603,216 HEATING GASOIL 601,975
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 477,100 LPG 473,540
LPG Auto 480,620 LPG Auto 481,390
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 217,560 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 215,890
ΒΕΑ 35/40 235,230 ΒΕΑ 30/45 233,550
ΒΕΘ 50/70 221,280 - -

ΤΡΙΤΗ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΤΡΙΤΗ 10/11/2015
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1053,197 UNLEADED LRP 1053,135
UNLEADED 95 1049,952 UNLEADED 95 1048,996
UNLEADED 100 1119,840 UNLEADED 100 1119,779
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 786,612 DIΕSEL AUTO BIO 785,412
HEATING GASOIL 601,752 HEATING GASOIL 600,511
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 477,370 LPG 473,820
LPG Auto 480,970 LPG Auto 481,730
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 219,790 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 218,130
ΒΕΑ 35/40 237,360 ΒΕΑ 30/45 235,700
ΒΕΘ 50/70 223,490 - -

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 07/11/2015- 09/11/2015

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 07-09/11/2015
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1055,942 UNLEADED LRP 1055,891
UNLEADED 95 1052,718 UNLEADED 95 1051,762
UNLEADED 100 1122,331 UNLEADED 100 1122,291
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 787,609 DIΕSEL AUTO BIO 786,419
HEATING GASOIL 603,246 HEATING GASOIL 602,026
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 479,000 LPG 475,490
LPG Auto 482,420 LPG Auto 483,200
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 222,870 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 221,220
ΒΕΑ 35/40 240,360 ΒΕΑ 30/45 238,720
ΒΕΘ 50/70 226,550 - -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06/11/2015
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1054,792 UNLEADED LRP 1054,711
UNLEADED 95 1051,580 UNLEADED 95 1050,603
UNLEADED 100 1120,939 UNLEADED 100 1120,847
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 786,012 DIΕSEL AUTO BIO 784,802
HEATING GASOIL 603,602 HEATING GASOIL 602,362
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 478,590 LPG 475,050
LPG Auto 481,670 LPG Auto 482,420
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 225,170 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 223,510
ΒΕΑ 35/40 242,600 ΒΕΑ 30/45 240,940
ΒΕΘ 50/70 228,840 - -

ΠΕΜΠΤΗ 05 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΠΕΜΠΤΗ 05/11/2015
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1054,538 UNLEADED LRP 1054,478
UNLEADED 95 1051,335 UNLEADED 95 1050,379
UNLEADED 100 1120,491 UNLEADED 100 1120,440
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 784,405 DIΕSEL AUTO BIO 783,225
HEATING GASOIL 604,223 HEATING GASOIL 603,002
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 476,920 LPG 473,430
LPG Auto 479,430 LPG Auto 480,190
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 225,860 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 224,220
ΒΕΑ 35/40 243,240 ΒΕΑ 30/45 241,600
ΒΕΘ 50/70 229,520 - -