ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Μαρτίου, 2023:

Σάββατο έως Δευτέρα, 18 έως 20 Μαρτίου 2023

Σάββατο έως Δευτέρα, 18 έως 20 Μαρτίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.397,762 1.397,243
UNLEADED 100 BIO 1.473,253 1.473,671
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.179,382 1.178,314
HEATING GASOIL (ΧΠ) 814,508 813,358
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.162,527 1.164,053
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 791,166 791,663
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 851,466 851,963
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 847,539 858,645
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 852,442 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 517,958 516,778
Fuel Oil No 380 1%S 490,306 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 730,420 -
KERO SPECIAL 736,090 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 423,440 424,270
ΒΕΑ 30/45 - 442,240
ΒΕΑ 35/40 441,410 -
ΒΕΘ 50/70 427,220 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2023

 

Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.398,271 1.397,782
UNLEADED 100 BIO 1.473,640 1.474,078
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.183,745 1.182,697
HEATING GASOIL (ΧΠ) 820,467 819,339
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.174,273 1.175,820
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 803,074 803,593
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 863,374 863,893
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 858,158 869,263
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 864,676 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 528,637 527,477
Fuel Oil No 380 1%S 501,341 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 740,950 -
KERO SPECIAL 746,610 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 433,880 434,710
ΒΕΑ 30/45 - 452,650
ΒΕΑ 35/40 451,810 -
ΒΕΘ 50/70 437,650 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2023

Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.405,206 1.404,729
UNLEADED 100 BIO 1.480,678 1.481,135
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.196,854 1.195,827
HEATING GASOIL (ΧΠ) 834,197 833,078
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.195,498 1.197,064
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 824,716 825,245
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 885,016 885,545
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 876,484 887,609
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 887,142 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 541,807 540,648
Fuel Oil No 380 1%S 514,216 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 764,280 -
KERO SPECIAL 769,950 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 443,340 444,190
ΒΕΑ 30/45 - 462,130
ΒΕΑ 35/40 461,280 -
ΒΕΘ 50/70 447,120 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2023

 

 

Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.416,820 1.416,323
UNLEADED 100 BIO 1.492,435 1.492,872
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.210,319 1.209,292
HEATING GASOIL (ΧΠ) 847,936 846,808
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.221,462 1.223,019
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 851,433 851,972
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 911,733 912,272
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 897,118 908,224
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 915,394 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 558,120 556,960
Fuel Oil No 380 1%S 530,558 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 788,690 -
KERO SPECIAL 794,350 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 444,900 445,730
ΒΕΑ 30/45 - 463,670
ΒΕΑ 35/40 462,830 -
ΒΕΘ 50/70 448,670 -

-

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 14 Μαρτίου 2023

 

 

Τρίτη, 14 Μαρτίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.421,529 1.421,021
UNLEADED 100 BIO 1.497,499 1.497,926
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.214,234 1.213,176
HEATING GASOIL (ΧΠ) 851,517 850,367
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.237,257 1.238,792
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 867,187 867,695
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 927,487 927,995
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 913,237 924,374
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 931,046 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 566,327 565,157
Fuel Oil No 380 1%S 539,173 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 800,150 -
KERO SPECIAL 805,840 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 439,910 440,750
ΒΕΑ 30/45 - 458,760
ΒΕΑ 35/40 457,930 -
ΒΕΘ 50/70 443,710 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο έως Δευτέρα, 11 έως 13 Μαρτίου 2023

 

 

Σάββατο έως Δευτέρα, 11 έως 13 Μαρτίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.425,536 1.425,017
UNLEADED 100 BIO 1.501,628 1.502,045
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.218,567 1.217,510
HEATING GASOIL (ΧΠ) 854,894 853,754
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.251,749 1.253,305
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 881,689 882,207
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 941,989 942,507
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 927,669 938,825
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 945,568 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 571,514 570,344
Fuel Oil No 380 1%S 544,472 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 812,410 -
KERO SPECIAL 818,100 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 431,310 432,150
ΒΕΑ 30/45 - 450,180
ΒΕΑ 35/40 449,350 -
ΒΕΘ 50/70 435,110 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2023

Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.427,601 1.427,093
UNLEADED 100 BIO 1.503,632 1.504,039
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.222,767 1.221,709
HEATING GASOIL (ΧΠ) 858,686 857,538
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.263,515 1.265,061
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 893,486 893,994
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 953,786 954,294
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 939,242 950,379
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 957,417 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 577,178 576,009
Fuel Oil No 380 1%S 550,258 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 822,280 -
KERO SPECIAL 827,970 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 424,780 425,610
ΒΕΑ 30/45 - 443,620
ΒΕΑ 35/40 442,790 -
ΒΕΘ 50/70 428,570 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 9 Μαρτίου 2023

Πέμπτη, 9 Μαρτίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.427,133 1.426,594
UNLEADED 100 BIO 1.503,062 1.503,449
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.231,575 1.230,486
HEATING GASOIL (ΧΠ) 867,646 866,466
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.275,210 1.276,716
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 903,767 904,256
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 964,067 964,556
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 960,772 971,858
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 964,901 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 580,484 579,294
Fuel Oil No 380 1%S 552,841 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 836,140 -
KERO SPECIAL 841,820 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 423,880 424,690
ΒΕΑ 30/45 - 442,680
ΒΕΑ 35/40 441,870 -
ΒΕΘ 50/70 427,670 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 8 Μαρτίου 2023

Τετάρτη, 8 Μαρτίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.426,848 1.426,319
UNLEADED 100 BIO 1.502,675 1.503,072
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.238,083 1.237,005
HEATING GASOIL (ΧΠ) 875,395 874,227
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.286,397 1.287,913
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 913,877 914,364
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 974,177 974,664
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 979,526 990,611
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 972,834 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 584,582 583,392
Fuel Oil No 380 1%S 556,441 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 847,430 -
KERO SPECIAL 853,100 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 421,570 422,390
ΒΕΑ 30/45 - 440,350
ΒΕΑ 35/40 439,530 -
ΒΕΘ 50/70 425,360 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)